DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Et Hijyeni Muayenesi ve Teknolojisi VET   409 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE YAZGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, Hayvansal gıdaların (Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve Sucul canlıların) sağlık durumlarının değerlerndirilebilmesi ve aynı zamanda et haline dönüşümü yanında etin sağlıklı bir şekilde işlenmesidir. Bunların sağlanabilmesi için hayvansal gıdaların işleme öncesi ve sonrası kaliteleri ve yeni ürüne dönüştürülmesi konularının öğretilmesidir. Hayvansal işletmeleri ziyaretle ilerde iş olarak yapılacak konuları yerinde öğrenmek ve uygulamak amaçalar arasındadır.
Dersin İçeriği
Mezbaha Bilgisi ve Et Teknolojisi, Mezbaha ve kombinaların yapısal ve teknik özellikleri, etlerin sağlık açısından muayenesi ve bununla ilgili yasal düzenlemeler, et ve et üretim yerlerinde hijyen, et mikrobiyolojisi, et ve et ürünleri teknolojisi, kanatlı kesimi ve et muayenesi ve mezbaha yan ürünleri, Sucul tüketilebilir canlılar ve bunların besinsel özellikleri ve işlenmesi ile ilgili konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanların belsenme alışkanlıklarını öğretir
2) besin olabilecek canlıları irdeler
3) Besinlerin özelliklerini inceler
4) gıdalarda oluşabilen hastalık etkenlerini öğretir
5) gıdalarda hijyen ve sanitasyon kurallarını öğretir
6) kasaplık hayvan çeşitlerini ve kesim tekinklerini öğretir
7) mezbahaneler ve iş akış diyağramlarını öğretir
8) Gıda işleme tekniklerini öğretir
9) Yerel besinler ve yapılış tekniklerini öğretir
10) kara hayvanları ile sucul canlı etlerinin besinsel özelliklerini ve işleme teknikleri arasındaki farklılıklar ve nedenlerini incelemeyi öğretir
11) Yabancı ülke ve ülkemizdeki işlem farklılıkları ve nedenlerini öğretir
12) Gıda ile ilgili kanun ve tüzükler hakkında bilgilendirme yapılır
13) Gıda olamayacak maddeler ve nedenleri öğretilir
14) Gıda atıklarının değerlerndirilmesi konusunda bilgi verilir
15) gıdadada kalite ve kalitenin tesleri öğretilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, kaynak kitapların ve ders işleme planının tanıtını, et kaynakları, kombinalar pover point sunum ve hastalıkların görselleri Performans Değerlendirmesi
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Mezbaha bilgisi mezbahaları oluşturan bölümler ve yasal düzenlemeler pover point sunum ve hastalıkların görselleri Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
3 Kasaplık hayvanların kesimi ve sistematik et muayenesi pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Benzetim
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Kasaplık hayvanlarda görülen bakteriyel hastalıklar pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Benzetim
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Kasaplık hayvanlarda görülen paraziter ve viral hastalıklar pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
6 Etlerde görülen patolojik değişiklikler ve laboratuvara getirilen etlere uygulanan muayeneler pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Gösterip Yaptırma
Tartışma
7 Et kimyası, et histolojisi ve kasın ete dönüşümü pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Gösterip Yaptırma
Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav yazılı ve uygulamalı sözlü sınav Yazılı Sınav
9 Et parçalama ve grading mezbahanede uygulamalı Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
10 Kanatlı kesimi ve et muayenesi kesimhanede veya lboratuarda uygulamalı Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
11 Et mikrobiyolojisi ve etlerin muhafaza yöntemleri pover point sunum ve hastalıkların görselleri Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
12 Fermente et ürünleri teknolojisi laboratuvarda uygulamalı Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Tartışma
Anlatım
13 Haşlanmış et ürünleri teknolojisi laboratuvarda uygulamalı Deney / Laboratuvar
Tartışma
Anlatım
14 Et endüstrisinde HACCP pover point sunum ve hastalıkların görselleri Deney / Laboratuvar
Beyin Fırtınası
Gösterip Yaptırma
Tartışma
Anlatım
15 Et işletmelerinde prsonel hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon işletme ziyaretleri ve yerinde uygulama Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı ve uygulamalı sözlü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar