DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veteriner Hekimliğinde Halk Sağlığı VET   411 7 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk sağlığı ve dolayısı ile hayvan sağlığının korunmasında göz önüne alınan kriterler nelerdir, ve bu kriterlerin belirlenmesinde uygulanacak program, yöntem ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi, özellikle veteriner hekimlerin bu alandaki görev ve sorumluluklarının belirtilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Veteriner Halk Sağlığı, halkın zoonoz ve gıdalardan bulaşabilecek hastalıklardan koraunması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlıklı Gıda ve Gıda ürünleri üretmeyi öğrenir
2) Gıdaların halk sağılı için önemini öğrenir
3) gıda ile bulaşan bakteriyel zoonoz hastalıkları öğrenir
4) gıda çeşitlerini öğrenir
5) halkın sağlıklı kalmasında besinin önemini öğretir
6) hijyen ve sanitasyonu öğretir
7) bakteri, virus ve parazitlerin gıda maddelerine kontaminasyon yollarını öğretir
8) Çevre ve gıda ilişkisini öğretir
9) Gıdaların obezite yönünden değerlendirilmesini öğretir
10) yaş ve cinsiyet gıda ilişkisini öğretir
11) gıdaların kalori değerleri ve besinsel dengeleme sistemlerini öğretir
12) Kötü amaçlı gıdalar ve halk sağlığına zararlarını öğretir
13) Gıda katkı maddeleri ve halk sağlığına etkisini öğretir
14) insan dokularının sağlıklı çalışması için fonksiyonel ihtiyaçlarını hakkında bilgi verilir
15) kanun ve yönetmeliklerle halk sağlığının korunması anlatılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veteriner hekimlik ve halk sağlığı açısından öneminin anlatılması pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Veteriner hekimin görev yaptığı başlıca kurum ve kuruluşlar pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Veteriner halk sağlığı pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
4 Bakteriel Zoonotik hastalıklar pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Virolojik Zoonotik hastalıklar pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Paraziter Zoonotik hastalıklar pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
7 Diğer halk sağlığını etkileyen gıda ürünleri pover point ve sözlü sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav yazılı sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Bakteriyolojik zoonozlarla savaşım pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
10 Virolojik ve paraziter zoonozlarla savaşım pover point ve sözlü sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Sağlıklı hayvansal üretim pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Hayvansal gıda hijyeni pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Gıda kirliliğinden kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunlar pover point ve sözlü sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Veteriner halk sağlığının etkinlik alanları pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Hileli gıdalar ve bunların halk sağlığına zaraları pover point ve sözlü sunum Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar