DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süt Hijyeni ve Teknolojisi VET   413 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAZGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlıklı ve hijyenik süt eldesi, süt kimyası, süt mikrobiyolojisi, süt ve ürün leri ile bulaşan hastalıklar, süte bulaşan yabancı maddeler, süt ürünlerinin üretim teknolojileri, kalite kontrol uygulamaları, ilgili yasal düzenlemeler ile süt işletmelerinde sanitasyon konularında beceri kazandırmak ve sahip olduğu bilgi birikimini uygulanabilir hale getirebilmek.
Dersin İçeriği
Sağlıklı ve hijyenik süt eldesi, süt kimyası, süt mikrobiyolojisi, süt ve ürün leri ile bulaşan hastalıklar, süte bulaşan yabancı maddeler, süt ürünlerinin üretim teknolojileri, kalite kontrol uygulamaları, ilgili yasal düzenlemeler ile süt işletmelerinde sanitasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sütün kimyasal bileşimi ve bileşimini etkileyen faktörleri öğrenir
2) Süt ve ürünleri ile bulaşan hastalıklar ve bunların önlenmesi konularında bilgi ve beceri sahibi olu
3) Süt ürünlerinin; özellikle yoğurt ve çeşitleri, yerli ve yabancı bazı peynir çeşitleri, tereyağ ve süt tozu üretim teknolojilerini öğrenir
4) Süt ve süt ürünleri ile ilgili yasal zorunlulukları ve yorumlamayı öğrenir
5) Görev yapabileceği bir işletmenin çalışma koşullarını değerlendirerek karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm üretme konusunda bilgi sahibi olur
6) Sağlıklı ve hijyenik üretim konularında bilgi sahibi olarak, işletmelerde hijyen programları hazırlamayı öğrenir
7) Süt ve ürünlerine ilişkin HACCP hakkında bilgi sahibi olur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, dünyada ve ülkemizde süt endüstrisi, sütün tanımı, oluşumu, sütün bileşimi ve sütün bileşimini etkileyen faktörler ders notu Anlatım
Soru-Cevap
2 Sağlıklı ve hijyenik süt eldesi, sütün depolanması, nakledilmesi ve işletmelere kabulü ders notu Anlatım
Soru-Cevap
3 Süt kimyası (lipidler, azotlu maddeler, karbonhidratlar, vitamin ve mineral maddeler, enzimler), sütün insan beslenmesindeki önemi ders notu Anlatım
Soru-Cevap
4 Süt mikrobiyolojisi, çiğ sütün doğal florası, kontaminasyon kaynakları ve önleme yolları, içme sütleri, yoğurt, peynir, süt tozu ve tereyağın florası ve kontaminantları ders notu Anlatım
Soru-Cevap
5 Süt ve ürünleri ile bulaşan enfeksiyon ve intoksikasyonlar, süte bulaşan yabancı maddeler (antibiyotikler, ilaç kalıntıları, temizlik ve dezenfektan madde ile metalik kalıntılar) ders notu Anlatım
Soru-Cevap
6 İşletmelerde süte uygulanan ön teknolojik işlemler (klarifikasyon, baktofügasyon, homojenizasyon, standardizasyon) ve içme sütü teknolojisi (pastörize süt, UHT sterilize süt) ders notu Anlatım
Soru-Cevap
7 Starter kültürlerin süt teknolojisindeki önemleri, starter kültür hazırlama yöntemleri, starter kültür çeşitleri, kalite bozuklukları ve bakteriofajlar ders notu Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Yoğurt teknolojisi, meyveli yoğurt teknolojisi, yoğurtlarda görülen hatalar ve önleme yolları ile kalite kontrolü, ayran teknolojisi ve diğer fermente içecekler (kefir, kımız) ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Beyaz peynir teknolojisi, Beyaz peynirlerde kalite bozuklukları ve önleme yolları ve kalite kontrolü ders notu Anlatım
Soru-Cevap
11 Yöresel peynir teknolojileri (Mihalıç peyniri, Kaşar peyniri, Tulum peyniri,), kalite bozuklukları ve önleme yolları ders notu Anlatım
Soru-Cevap
12 Yabancı peynir teknolojileri (Edam, Gouda, Swiss Emmental, Gruyere, Cheddar, Roquefort, Mozarella, Camembert, Brie), kalite bozuklukları ve önleme yolları ders notu Anlatım
Soru-Cevap
13 Tereyağı teknolojisi, tereyağlarında gözlenen kalite bozuklukları ve önleme yolları, tereyağlarının kalite kontrolü ders notu Anlatım
Soru-Cevap
14 Süt tozu yapım metotları, süt tozlarında gözlenen kalite bozuklukları ve önleme yolları, süt tozlarının kalite kontrolü ders notu Anlatım
Soru-Cevap
15 Süt işletmelerinde sanitasyonun önemi, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu ders notu Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar