DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meme Sağlığı ve Hastalıkları VET   414 8 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner Meme Sağlığı ve Hastalıkları
Dersin İçeriği
Evcil Hayvanlarda Meme Sağlığı ve Hastalıkları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, sağlıklı ve hasta memeleri ayırt edebilecekler.
2) Meme hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilecekler.
3) Memenin hastalıklardan korunmasını, sağımı ve sağım hijyenini öğrenecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meme Anatomisi Genel Bilgi; İneklerde ve diğer evcil hayvanlarda memenin anatomisi, fizyolojisi ve süt sentez mekanizmaları. Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
2 Evcil Hayvanlarda Meme Anatomisi; İneklerde ve diğer evcil hayvanlarda memenin anatomisi, Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
3 Laktasyon Fizyolojisi Genel Bilgi;Laktogenezis ve galaktopoezis, Sütün toplanması ve indirilmesi, Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
4 Evcil Hayvanlarda Laktasyon Fizyolojisi; Evcil hayvanlarda laktogenezis ve galaktopoezis, Sütün toplanması ve indirilmesi, Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
5 Meme Savunma Sistemi I; Evcil hayvanlarda memenin mekanik savunma sistemleri, Kimyasal savunma sistemleri, Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
6 Meme Savunma Sistemi II; İmmunolojik ve hücresel savunma sistemleri, Savunma sistemlerini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler. Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
7 Mastitis Genel Bilgi; Memenin anatomisi, Laktogenezis ve galaktopoezis, Sütün toplanması ve indirilmesi, Memenin savunma mekanizmaları, Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav
9 Evcil Hayvanlarda Klinik Mastitis; Mastitis, Mastitis teşhisi ve tedavisi. Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
10 Evcil Hayvanlarda Subklinik Mastitis; Subklinik Mastitis teşhisi ve tedavisi Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
11 Mastitisten Korunmada Temel İlkeler; Mastitisin yol açtığı ekonomik kayıplar Sağım menejmenti Bulaşıcı mastitislerin kontrolü Çevresel mastitislerin kontrolü Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
12 Sağım ve Sağım Makinası; Sağım ve sağım temizliği, Makineli ve elle sağım, Hatalı sağımdan ileri gelen sorunlar. Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
13 Meme Derisi ve Meme Başı Hastalıkları; Travma sonrası yara ve yırtıklar, Papillamatozis, Donma ve Güneş yanığı sonrası deride soyulmalar, Pseudo cowpox ve Cowpox, Bovine herpes mammilitis, Dermatitis ve virutik lezyonlar (Şap hastalığı), Hiperemi, Hemoraji, Hematom, Meme ödemi Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
14 Memede operatif girişimler; Memede operasyonu gerektiren durumlar, Meme başı tıkanıklıklarının tanısı, Meme anestezisi, Memede uygulanan operasyon teknikleri Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Anlatım
15 Tartışma ve Öneriler Evcil hayvanlarda meme hastalıkları. 2016, 1. Baskı, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipress Matbaacılık, Malatya. İneklerde meme hastalıkları. 2002, 1. Baskı, Baştan A, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar