DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kısraklarda Reproduktif Biyoteknoloji VTS   402 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kısraklarda Reprodüktif İnfertilite hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Kısraklarda Reprodüktif İnfertilite

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, kısrakta reprodüktif anatomi, fizyoloji ile ilgili konuları öğreneceklerdir.
2) Kısrakta östrüs siklusu, belirtileri ve hormonların etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
3) Kısrakta üreme organlarının muayenesi, üremenin kontrolü hakkında bilgi sahibi olacaklar.
4) Kısrakta gebelik ve doğuma bağlı hastalıkları öğrenecekler.
5) Öğrencilere gebelik patolojisi, abortus, prolapsus vagina, doğum hakkında bilgi edineceklerdir
6) Öğrencilere kısrakta reprodüktif infertiliteye neden olan problemler hakkında bilgi edineceklerdir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atlarda Üreme Organlarının Anatomisi; Ovaryum, tuba uterina, uterus, serviks, vajina, vestibulum, vulva, perineum Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
2 Üreme Fizyolojisi ve Endokrinolojisi; Dişi üreme fizyolojisi, Reprodüktif hormonlar, Follikülogenezis, Oogenezis, Ovulasyon Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
3 Pubertas ve Seksüel Sikluslar; Pubertas, Kısrakta seksüel sikluslar, Siklusların hormonal mekanizmaları. Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
4 Hormonların Klinik Kullanımları; Hormonların sınıflandırılması, Hormonların özellikleri, Hormon kullanma amaçları, Hormonların klinik kullanımları, Peptid hormonlar, Glikoprotein hormonlar, Steroid hormonlar, Prostaglandinler, Ergot alkoloidleri, Diğer hormonlar. Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
5 Dişi Üreme Organlarının Muayenesi; Anamnez, Dış klinik muayene, Vaginanın elle muayenesi ve inspeksiyonu, Rektal palpasyon ile muayene, Ultrason muayeneleri, Endokrin muayeneler, Endoskopi, Sitolojik muayene, Biyopsi ve doku örneği alınması Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
6 Üremenin Kontrolü; Geçiş döneminde yapılan girişimler, Aşım sezonundaki girişimler, Erken postpartum dönemde yapılan girişimler, Östrüsün baskılanması , Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
7 Embriyo Nakli; Embriyo naklinin yararları, Nakil aşamaları, Kısrakta embriyo nakli, Embriyoların saklanması Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav
9 Gebelik Fizyolojisi; Döllenme Blastogenesis Embriyogenesis, Plasentasyon, Plasentanın işlevleri, Gebeliğin endokrinolojisi, Gebelik süreleri Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
10 Gebelik Tanısı; Rectal palpasyonla gebelik tanısı, Ultrases ile gebelik tanısı, Hormon tayini ile gebelik tanısı, Diğer gebelik tanı yöntemleri Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
11 Gebelik Patolojisi; Yavru zarlarının hidropsu Yavru zarlarının ödemi Yavrunun gelişimindeki bozukluklar Süperfekundasyon, süperfötasyon Gelişme anomalileri Gebelikte yavrunun ölümü Yavrunun rezorbsiyonu, mumyalaşması, maserasyonu ve anfizemi Gebeliğin anada oluşturduğu bozukluklar, Gebelik ödemi Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
12 Abortus Sorunu; Enfeksiyöz abortlar, Non- enfeksiyöz abortlar, diğer abort nedenleri Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
13 Prolapsus Vagina; Kısraklarda prolapsus vagina Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
14 Doğum; Doğumun endokrin düzeni, Doğumun sinirsel kontrolü, Doğumun fizyolojik seyri, Doğum için fetüsün hazırlanması, Geliş ve vaziyetler, Kısraklarda doğum Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
15 Güç Doğum ve Doğum Sonrası Hastalıklar, İnfertilite; Güç doğumların genel nedenleri, anaya bağlı güç doğumlar, yavruya bağlı güç doğumlar Güç doğumların değişik şekillenen tiplerinin tanı ve tedavileri Uterusun vaziyet değişiklikleri, Post partum uterus sağlığı ve hastalıkları, Retensio secundinarium, endometritis, metritis, puerperal fürbür, puerperal tetanoz Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, 2. Baskı, Editörler; Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Medipress Matbaacılık, Malatya, 2017. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar