DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi VTS   405 7 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kanatlı hayvan hastalıklarında patolojik teşhis prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Kanatlı hayvan hastalıklarının mekanizmaları, makroskobik ve mikroskobik bulguları ile diagnostik prensipleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanatlı hayvan hastalıklarında temel patolojik teşhis yöntemlerini öğrenir.
2) Kanatlılarda bakteriyel hastalıkların patolojisini öğrenir.
3) Kanatlılarda viral hastalıkların patolojisini öğrenir.
4) Kanatlılarda metabolik ve nutrisyonel hastalıkların patolojisini öğrenir.
5) Kanatlılarda paraziter hastalıkların patolojisini öğrenir.
6) Kanatlılarda neoplastik hastalıkların patolojisini öğrenir.
7) Kanatlılarda fungal hastalıkların patolojisini öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanatlı hayvanların bakteriyel hastalıkları-I; pullorum hastalığı ve tavuk tifosu, paratifo enfeksiyonları, mycoplasma gallisepticum enfeksiyonları, mycoplasma meleagrdis enfeksiyonu, mycoplasma synoviae enfeksiyonu, streptokok enfeksiyonları, stafilokok enfeksiyonu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Kanatlı hayvanların bakteriyel hastalıkları-II; Ülseratif enteritis, nekrotik enteritis, gangrenli dermatitis, kolibasillozis, tüberküloz, kanatlı kolerası, infeksiyöz koriza Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Kanatlılarda hayvanların viral hastalıkları-I; Avian encephalomyelitis, çiçek hastalığı, kanatlı influenza, infeksiyöz bronşitis, gumboro hastalığı, infeksiyöz laringotracheitis, newcastle hastalığı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Kanatlılarda hayvanların viral hastalıkları-II; civcivlerin enfeksiyöz anemisi, adenovirus enfeksiyonları, yumurta verim düşüklüğü sendromu, hindilerin hemorajik enteritisi, viral artritis, marek hastalığı, kanatlı hayvanların leukozis grup enfeksiyonları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Kanatlı hayvanların mantar hastalıkları; Aspergilloz, kandidiazis, dermatofitozis Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Kanatlı hayvanların paraziter hastalıkları; Koksidiozis, kriptosporidiozis, histomoniazis Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 kanatlı gelişim, metabolik ve diğer nonenfeksiyöz hastalıklar-I; diskondroplazi, derin pektoral kas myopatisi, broylerlerde asites sendromu ve sağ ventrikül yetmezliği Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 kanatlı gelişim, metabolik ve diğer nonenfeksiyöz hastalıklar-II; Broylerlerde ani ölüm sendromu, yağlı karaciğer-kanama sendromu, gut hastalığı, urolitiazis Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Kanatlılarda toksikasyonlar-I; Aflatoksikozis, okratoksikozis, citrinin zehirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Kanatlılarda toksikasyonlar-II; oosporin zehirlenmesi, sulfanamid zehirlenmesi, nitrofuran zehirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Kanatlılarda nutrisyonel hastalıkların patolojisi- I; su, protein ve aminoasitler, karbonhidratlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Kanatlılarda nutrisyonel hastalıkların patolojisi- II; yağlar, vitaminler, esansiyel inorganik elementler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Ördeklerin enfeksiyöz viral hastalıkları; ördek virus hepatitisi, ördek vebası Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Kanatlı hastalıklarında makroskobik teşhis; kursağın incelenmesi, bezli ve kaslı midelerin incelenmesi, ince ve kalın bağırsakların incelenmesi, böbreklerin incelenmesi, kalp ve akciğerin incelenmesi, sinir sisteminin incelenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar