DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği VTS   119 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSİNAN KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl yazılacağı, literatürlerden nasıl yararlanılacağını ve bu konuda nelere dikkat edileceğini amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda dikkat edilecek ana unsurlar, ulusal ve uluslarası literatür bilgiye ulaşma yöntemleri ve bilimsel bir makale yazarken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermeyi içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırmanın amacını, türlerini (temel araştırma, Uygulamalı araştırma, Güdümlü araştırma vs.) öğrenir;
2) Araştırma sorunlarını hakkında bilgi edinir;
3) Deneysel araştırmalarda temel ilkeleri öğrenir;
4) Araştırma sonuçlarının nasıl ve nerede yayımlanacağını öğrenir;
5) Literatür taraması, derlemesi ve literatürn yazılması hakkında bilgi sahibi olur;
6) Araştırma ile ilgili bilgi toplama yollarını öğrenir
7) Bir bilimsel yayının hazırlanmasında temel ilkleri öğrenir
8) Plagiarism ve fikir ve sanat eserleri kanunu öğrenir
9) Peryodik adların kısaltmalarını öğrenir
10) Literatür listesi hazırlamayı öğrenir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma; Araştırmanın amacı, Türleri, araştırma çeşitleri (Temel, uygulamalı, güdümlü), araştırma kuruluşları, araştırmayı oluşturan faktörler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Araştırma sorunları-I; problem kaynakları, ihtisaslaşma alanında karşılaşılan yeni problemlerin çözümlenmesi, bir bilim alanının analizi, mevcut uygulamalar ve geliştirme ihtiyacı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
3 Araştırma Sorunları-II; yapılmakta olan araştırma sırasında beliren yeni problemler ve çözümleri, daha önce yapılan araştırmalarda görülen eksiklikler, okuma programında görülen önemli bilimsel boşluklar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
4 Deneysel araştırmalarda temel ilkler; korrelasyon çalışmaları, deneysel araştırmalar, deneysel araştırmalarda başlıca kurallar, problemin sınırlandırılması, deney tipinin seçilmesi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
5 Deneysel araştırmalarda temel ilkler-II; örnekleme tipinin saptanması, deney düzeneğinin belirlenmesi, denemede hangi ölçü ve boyutların kullanılacağı, istatiksel ve matematiksel yöntemlerin seçilmesi, deney sonuçlarından bir yargıya varılması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
6 Araştırma sonuçlarının yayımlanmasında temel ilkeler; bilimsel yayında aranan temel ilkeler, bilimsel eserin değerini düşüren başlıca nedenler, bilimsel bir yayının yapısı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
7 Liteartür çalışması ve araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları; literatür kaynakları, kartoteks hazırlama tekniği, kitap ve buna benzer yayınların literatür kartına geçirilmesi, bir peryodiğin literatür kartına alınması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Bir bilimsel yayının hazırlanmasında temel ilkler; literatür gösterme, cetvel hazırlaması, makalenin bilgisayar ortamında yazılması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
10 Bilim, Bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler; bilim nedir, bilimsel araştırma nedir, bilim insanı, araştırmacı kimdir Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
11 Bilimsel araştırma konusunun seçimi; hipotez oluşturma yeteneğini geliştirmek için baş vurulacak yollar (izlenen eğitim-öğretim programı, uzmanlaşmak, okumak, bilimsel toplantı ve gezilere katılmak, bilim alanını daraltmak ve yoğunlaşmak, vs...) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 Araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları; bilimsel bir makalenin yazarından istenmesi, kartoteks hazırlama ve sunma Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
13 Araştırmanın planlanması; planlamanın kapsamı, deneylerin planlanması, deney hatalarının en aza indirilebilmesi ve hesaplanabilmesi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
14 Seminer ve tez hazırlama; Seminer hazırlama, tez hazırlama, tez konusunun seçimi, çalışması ve yazımın planlanması, tezin yazılmasına ilişkin temel kurallar, tezin bölümleri ve içeriği, tezin biçimi ve standardı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
15 Araştırma ve yayın etiğinin temel ilkeleri; mesleki etik ilkeler, araştırma etiği, bilimsel doğruluk ilkeleri, bilimsel etiğe aykırı davranışlar, araştırma etkinliklerinde sorunlu davranışlar vs.... Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar