DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoistatistik VET   237 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Pınar DEMİR
Dersi Verenler
PINAR DEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık alanındaki çalışmalarda istatistiğin rolünü ve önemini kavrayacak, istatistiğin sağlık alanında kullanımını ve analiz yöntemlerini öğrenecek, kapsamlı bioistatistik konularını sağlık alanında kullanacaklardır.
Dersin İçeriği
Istatistikte temel kavramlar Tanımlayıcı istatistikler Evren ve örnek kavramı Iki grup oranının karşılaştırılması Iki grup ortalamasının karşılaştırılması Ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılması Korelasyon regresyon Tablo ve grafik yapımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık bilimlerinde istatistik biliminin önemini kavrayabilme
2) İstatistiksel yöntem ve ilkeleri sayabilme
3) Tanımlayıcı istatistik yöntemlerini sıralayabilme
4) Araştırmada evren belirleyebilme ve bu evrenden doğru yöntem ile yeterli örnek alabilme
5) Bağımlı ve bağımsız iki grup ortalamasını karşılaştırabilme
6) Bağımlı ve bağımsız grup oranlarını karşılaştırabilme
7) Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişki arayabilme
8) Tablo ve grafik yapabilme
9) İstatistik sonuçları doğru yorumlayabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoistatistiğin Tanımı, Önemi, Amaçları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Veri Kaynakları ve Veri Toplama Yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Verilerin Sınıflandırılması, Tablo ve Grafiklerle Gösterilmesi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Dağılım Ölçüleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Örnekleme Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 T testi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 arasınav arasınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Ki kare test Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Varyans anova Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Non parametrik tests Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Korelasyon Analizi Önemlilik Testleri Ders notu Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Tahmin Yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Regresyon Analizi Önemlilik Testleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Regresyon Analizi Önemlilik Testleri Final sınavı Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar