DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvar Güvenliği ve İyi Laboratuvar Uygulamaları VTS   201 3 0 0.5 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner hekimlikte kullanılan aşıların hazırlanma prensiplerini, teknolojilerini, aşı tiplerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Enfeksiyonlarından korunma amacıyla kullanılan aşıların özellikleri, hazırlanma yöntemleri, uygulama yolları, avantaj-dezavantajları, aşı seçimi ve aşı etkinliğinin belirlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar kullanımı öncesi alması gereken güvenlik tedbirlerini açıklayabilir
2) Laboratuvarda güvenli çalışma prensibine sahip olmak üzere dikkat edilmesi gerekenleri uygulayabilir
3) Laboratuvarda kullanılan kimyasal ve tıbbi malzemelerin güvenlik bilgilerin açıklayabilir
4) Kimyasalların ve tıbbi atıkların güvenli bertarafını yapabilir
5) Yangın, deprem, elektrik kazalarında alınması gereken tedbirleri uygulayabilir
6) Laboratuvarda hastalık ve bulaşı riskine karşı kişisel güvenlik tedbirlerini alıp uygulayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar güvenliğine giriş Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Laboratuar malzemelerinin kullanımında uyulması gereken kurallar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Laboratuvarda kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanımı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Kimyasalların sınıflandırılması ve laboratuvarda yerleşimi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Kimyasalların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Kimyasalların depolanması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Kimyasalların güvenli olarak bertarafı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kimyasalların güvenli olarak bertarafı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Yangın, elektrik kazaları, deprem gibi doğal afetlerin öncesinde alınması gereken tedbirler ve olay esnasında yapılması gerekenler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Laboratuvarda hastalık bulaşı risklerine karşı güvenlik kuralları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Laboratuvarda biyolojik atıkların bertarafı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Laboratuvar katı atıkların bertarafı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Acil Durumlarda uygulanacak prosedürler ve İlkyardım Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Laboratuvar kazalarının rapor edilmesi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar