DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Barınakları Hijyeni ve Hastalıkları VTS   207 3 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik tür hayvanlar için uygun barınak ve barındırma koşulları ile bu yerlerin hijyeninin öğretilmesi amaçlanır
Dersin İçeriği
Değişik hayvan türleri için barınaklarda yaşam koşullarının, beslenmesinin düzenlenmesi ve hastalıklara karşı hijyenin sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli hayvanlar türleri için barınak yeri seçimini öğrenir
2) Hayvan gereksinimleri ve donanımlarına göre barınak içi düzenlemeyi öğrenir
3) Barınak hijyenini öğrenir
4) Süt ve besi sığırları için uygun barınaklarının plan ve yapımlarının öğrenir
5) Süt ve besi sığırları için barınağın nasıl olacağını ve şartlarını öğrenir
6) Sağım sistemleri ve bu bölge ile makinaların hijyenini öğrenir
7) Keçi ve koyunlarda barınak koşullarının sağlanmasını öğrenir
8) At ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde barınak koşullarını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan barınakları ve hijyeni hakkında giriş ve barınaklarla ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Çiftlik hayvanlarında gerekli çevresel etkiler içinde iklimlendirme, doğal ve suni havalandırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Sığır barınakları için yer seçimi, süt ve besi sığırları barınak için tasarlanan çiftlik tiplerinin belirlenmesi, ve bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Barınak içi ve dışı düzenlemeler ile ahır ekipmanlarının boyutları ve birim hayvan için gerekli ölçüler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Buzağıların barındırılması ve hijyen Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Besi sığırı barınak tiplerinin ile avantaj ve dezavantajları. hayvan başına gerekli yaşam alanı ölçüleri, ekipmanlar ve gereksinimleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Hayvan barınakları için gerekli olan diğer üniteler ve koyun ve keçi barınakları yerlerinin seçimi, çevre koşulları ve optimum değerleri ile barınağın avantaj ve dezavantajları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Koyun ve keçi barınaklarının içi ve dışı düzenlemeler ve dezenfeksiyonu Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Tavuk kümeslerinin yerleşiminde ve planlamasında dikkat edilecek konular, uygun kümes tipinin seçimi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Kümes ekipmanlarının ve hayvan başına düşen alanın hesaplanması Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Kümes içi çevre koşullarının etçi ve yumurtacılar için belirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Alternatif barındırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 At barınaklarının yeri seçimi, barınak tiplerinin belirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Atlar için ekipmanlar ve manejlerin belirlenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar