DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Helmintoloji VET   228 4 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Helmintholoji dersinin amacı, Veteriner Fakültesinden mezun olan öğrencilerin, evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarını tanıması, tedavi etmesi, bu hastalıların hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alması, gıdalarda bulunabilecek zoonoz helmintleri teşhis edip gerekli önlemleri alarak halk sağlığını koruması için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Helmintoloji dersi; evcil ve yabani hayvan türleri ile halk sağlığı açısından önemli helmintlerin taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, helmintlerin neden olduğu hastalıkların klinik semptomları ile tanı, tedavi ve kontrolleri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarının klinik ve laboratuvar tanısını yapar.
2) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen helmint hastalıklarının tedavilerini yapar.
3) Öğrenci helmint hastalıklarının hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alır.
4) Öğrenci zoonoz helmintleri tanır, hastalığın toplum içerisinde yayılmasını önleyecek tedbirleri alır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Helmintolojiye giriş Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
2 Trematodların genel özellikleri ve Dicrocoelidae (Dicrocoelium, Plathynosomum ve Eurytrema türleri) ailesinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
3 Fasciolidae (Fasciola, Fascioloides ve Fasciolopsis türleri) ve Troglotrematidae (Paragonimus, Nanophyteus, Collyriclum ve Troglotrema türleri) ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Sözlü Sınav
4 Opistorchiidae, Heterophyidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae ve Notocotylidae ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Sözlü Sınav
5 Paramphistomidae, Schistosomatidae ve Diplostomatidae ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Sözlü Sınav
6 Cestodların genel özellikleri ve Pseudophyllidae takımının morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Sözlü Sınav
7 Taenidae ailesinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Mesocestoididae Anaplocephalidae Thysanosomidae Hymenolepididae ve Dilepididae ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
10 Nematodların genel özellikleri ve Filaroidea üst ailesinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
11 Spiruroidea, Trichuroidea ve Dioctophymoidea üst ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
12 Ascaridoidea üst ailesinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
13 Strongyloidea üst ailesinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
14 Rhabditoidea ve Trichostrongyloidea üst ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Sözlü Sınav
15 Metastrongyloidea, Oxyuroidea ve Subuluroidea üst ailelerinin morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar