DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Viroloji II VET   327 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
At, İnek, Kanatlı hayvanlar, Keçi, Koyun, Domuz, Kedi ve Köpeklerin viral hastalıklarının etyolojisi, epizotiyolojisi, tanı, korunma ve kontrol metodları öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Hayvan Türlerine Özel Viral Hastalıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tür bazında viral hastalıkları anlamak
2) Viral hastalıkların tanı yöntemleri
3) Viral Hastalıkların bulaşma yollarını anlamak
4) Viral hastalıklardan korunma yollarını öğrenmek
5) Viral hastalıklarda aşı uygulamalarını öğrenmek
6) Doğru örnek toplama ve iyi laboratuvar çalışmalarını öğrenmek
7) Viral zoonozları öğrenmek
8) Viral hastalıkların eradikasyonunu öğrenmek
9) İhbarı zorunlu viral hastalıkları ve neler yapılması gerektiğini öğrenmek
10) Viral hastalıklardan kendini korumayı öğrenmek
11) Viral hastalık numunelerinin nasıl taşınması gerektiğini ve kargolama usüllerini öğrenmek
12) Sığır çiftliği teknik gezisi
13) Koyun işletmesi teknik gezisi
14) Keçi işletmesi teknik gezisi
15) Kanatlı işletmesi teknik gezisi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 SIĞIRLARIN VİRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
2 BULAŞABİLEN SÜNGERİMSİ ENSEFALOPATİLER ve PRİON HASTALIKLARI TSE, Prion Hastalıkları ve BSE ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
3 HAYVANLARDA GÖRÜLEN TSE'LER ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
4 INSANLARDA GÖRÜLEN TSE'LER ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
5 KOYUNLARIN VİRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
6 LABORATUVAR UYGULAMASI UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 KEÇİ VİRAL HASTALIKLARI YAZILI SINAV
8 Ara Sınav ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
9 AT VIRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
10 DOMUZ VİRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
11 LABORATUVAR UYGULAMALARI UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 KANATLI VİRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
13 YABAN HAYATI VİRAL HASTALIKLARI ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
14 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEKNİK GEZİSİ TEKNIK GEZI Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 MEZBAHA TEKNİK GEZİSİ TEKNIK GEZI Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YAZILI SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar