DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veteriner Onkoloji VTS   311 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet AYDOĞAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET AYDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tümörlerin temelinde yatan etiyolojik faktörler ve mekanizmalar ile klasifikasyonunu öğrenmek, hayvanlarda görülen tümör tiplerini makroskobik ve mikroskobik düzeyde değerlendirmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Tümörlerin tanımı, genel özellikleri, sebepleri, sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, tümörlerde prognoz, karsinogenezin mekanizması, hayvanlarda sistemlere göre görülen tümörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bu dersin sonunda tümörlerin genel özelliklerini ve nedenlerini öğrenirler.
2) Öğrenciler tümörlerin prognozunu ve sınıflandırılmasını öğrenirler.
3) Öğrenciler hayvanlarda görülen tümör tiplerinin patolojisini öğrenirler.
4) Öğrenciler tümörlerin patogenezini ve yayılmasını öğrenirler.
5) Öğrenciler tümörlerin moleküler temelini öğrenirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tümörlerin genel özellikleri, tümörlerin sınıflandırılması Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Tümörlerde etiyoloji, tümörlerin isimlendirilmesi, tümör benzeri anomaliler, preneoplastik lezyonlar Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Karsinogenezin mekanizması, onkogenler, kanserin moleküler temeli Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Benign ve malign tümörlerin genel özellikleri, tümörlerde prognoz, TNM sistemi Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Ekspansif gelişme, infiltratif gelişme, invazyon, metastaz, metastazın patogenezi, metastaz tipleri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Ödev
Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Nüks, tümörlerde makroskobik yapı ve şekillenme özellikleri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Tümör dispozisyonu, pasif karsinogenez, tümörlerin sebepleri, çok basamaklı karsinogenez modeli Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Onkojenik virüsler, RNA virüsleri, DNA virüsleri, tümör oluşturan parazitler, hormonların tümör oluşumundaki yeri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Tümörlerde tanı, tümörlerin klinikopatolojik etkileri, tümörlerde sitoloji Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Tümörlerde tedavi prensipleri, cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi, immunotedavi, hipertermi Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Meme tümörleri, yumuşak doku tümörleri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Epitel doku tümörleri, kemik ve kıkırdak doku tümörleri, damar tümörleri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Sinir sistemi tümörleri, sindirim sistemi tümörleri, solunum sistemi tümörleri, üriner sistem tümörleri Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Genital tümörler, vaka tartışma Veteriner Onkoloji, Erer H, Kıran MM, Damla Ofset, Konya, 2005; Tumors in Dpmestic Animals, Meuten DJ, Iowa State Press, Iowa, 2002 Sözlü Sınav
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar