DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veteriner Aşı ve Teknolojileri VTS   313 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner hekimlikte kullanılan aşıların hazırlanma prensiplerini, teknolojilerini, aşı tiplerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Enfeksiyonlarından korunma amacıyla kullanılan aşıların özellikleri, hazırlanma yöntemleri, uygulama yolları, avantaj-dezavantajları, aşı seçimi ve aşı etkinliğinin belirlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aşı çeşitlerini öğrenir
2) Aşılamanın ne zaman gerekli ve geçerli bir korunma yolu olduğunu öğrenir
3) Aşı uygulaması, uygulama zamanı ve uygulama yolları hakkında bilgi sahibi olabilmesi
4) Farklı metotlarla hazırlanmış aşıların kıyaslamasını ve amaca uygunluk değerlendirmesini yapabilmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aşılar, Klasik aşılar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Mikroorganizma aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 İnaktif toksin aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Subunit aşılar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Marker aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Klon aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Sentetik peptit aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
9 Antiidiyotip antikor aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Gen teknolojisi aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Mutant mikroorganizma aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Rekombinant mutant mikroorganizma aşılar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Rekombinant polipeptit aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Nükleik asit aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Nükleik asit aşıları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar