DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kök Hücre ve Gen Tedavisi VTS   317 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSİNAN KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kök hücreler ve bu hücrelerin tipleri, izolasyonları ve klinik uygulamaları, gen tedavi seçenekleri ve etik tartışmaları ile yasal düzenlemeleri konularında mesleki açıdan bilinçli Veteriner Hekim yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Kök hücre kavramı ve tipleri, izolasyonları ve klinik uyulamaları, gen tedavisi için gerekli temel düzey genetik modifikasyon seçenekleri ile ilgili konular sunulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kök hücre, tipleri ve izolasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
2) İleri teknikler yardımı ile kök hücrelerin izolasyonu ve karakterizasyonu hakkında fikir sahibi olmak
3) Kök hücrelerin eldesi ve terapotik anlamda kullanımı hakkında etik ve yasal düzenlemeleribilmek ve tartışabilmek
4) Gen tedavi protokolleri için gerekli gen klonlama araçlarını tanır ve kavrar.
5) Gen tedavisinin klinik kullanımına yönelik mesleki vizyon ve beceri kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kök hücre - Kapsamı ve hedefleri, kök hücre tipleri, pluripotent potansiyellerine göre kök hücrelerin sınıflandırılması İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Embriyonik kök hücre - Embriyonik kök hücrelerin tanımlanması ve kullanım alanları İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Kök hücre fonksiyonunun düzenlenmesi, hematopoetik kök hücre tanımlanmaları ve kullanım alanları İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Mezenşimal kök hücre, karakterizasyonu için kullanılan moleküler hedefler ve kullanım alanları İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Temel hücre kültürü İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Kök hücre izolasyonu ve klinik uygulamalar İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Kök hücre uygulamaları ve gen tedavisi için etik ve yasal mevzuat, sınırlamalar İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav İlgili kitap ve makaleler Yazılı Sınav
9 Gen Mühendisliği ve Rekombinant DNA teknolojisi İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Gen klonlama için vektörler; plazmidler ve bakteriyofajlar İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Gen klonlama; genin yerini, yapısını, ifade düzeyini incelemek İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Transkriptom ve proteom analizleri İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Evcil hayvanlarda genetik hastalıklar ve güncel gen tedavi seçenekleri İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Çiftlik hayvanlarında genetik hastalıklar ve güncel gen tedavi seçenekleri İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Biyoreaktörler ve transgenik hayvan teknolojisi İlgili kitap ve makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap ve makaleler Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar