DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Patoloji II VET   320 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet AYDOĞAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET AYDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvanların sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, hemopoietik sistem, üriner sisitem, dişi genital sistem, erkek genital sistem ve deri hastalıklarına ilgili patolojik bulgularının tanımlanması ve hastalık teşhislerinin konulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hayvanların sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, hemopoietik sistem, üriner sisitem, dişi genital sistem, erkek genital sistem ve deri hastalıklarına ilgili patolojik bulgularının tanımlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sistemi hastalıklarının patolojisini öğrenir
2) Kardiyovasküler sistem hastalıkların patolojisini öğrenir
3) Hematopoietik sistem hastalıklarının patolojisini öğrenir
4) Üriner sistem hastalıklarının patolojisini öğrenir
5) Dişi genital sistem hastalıklarının patolojisini öğrenir
6) Erkek genital sistem hastalıklarının patolojisini öğrenir
7) Deri hastalıklarının patolojisini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Solunum sistemi patolojisine giriş, solunum sistemi savunma mekanizmaları, solunum sistemi hastalıklarının patogenezi, burun boşluğu ve sinüs hastalıklarının patolojisi Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Farinks ve hava keseleri hastalıkları, larinks hastalıkları, trake hastalıkları, bronş ve bronşiyol hastalıkları, pulmoner ödem, akciğer kanamaları, akciğer hipertansiyonu Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Pnömoniler ve sınıflandırılmaları, akciğerin viral hastalıkları, akciğerin bakteriyel hastalıkları, akciğerin paraziter hastalıkları, akciğerin mantar hastalıkları, plöra ve mediastinum hastalıkları Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Üriner sistem patolojisine giriş, progresif böbrek hastalığı, üremi, böbrek yetersizliği, böbrek kistleri, böbreklerde dolaşım bozuklukları, nefroz Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Analjezik nefropatisi, nefritisler, glomerulonefritisler, leptospirozis, piyelonefritis, alt idrar yolları hastalıkları, ürolitiazis, enzootik hematüri Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Hematopoietik sistem patolojisine giriş, kırmızı kemik iliği patolojisi, osteomyelitis, eritrosit hastalıkları, anemi ve tipleri, hemolitik hastalıklar, viral hematopoietik hastalıklar, toksik hematopoietik hastalıklar, lenfoma-lösemi Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Lenforetiküler doku patolojisine giriş, konjenital immun yetersizlik, timusun immunolojik yangısı, timusun yangısal hastalıkları, lenf düğümü hastalıkları, dalağın gelişimsel hastalıkları, dalağın yangısal hastalıkları, splenomegali görülen hastalıklar, lenfoid dokunun özel enfeksiyonları Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Arasınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Kardiyovasküler sistem hastalıklarına giriş, konjestif kalp yetmezliği, kalp hipertrofisi, kardiyak senkop, kalp ve büyük damarların anomalileri, perikard hastalıklar, endokard hastalıkları, myokard hastalıkları, kardiomyopatiler Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Vaskülitis, vaskülitise neden olan hastalıklar, arteriyosklerozis, aterosklerozis, arter rupturu ve anörizmalar, arteriyel tromboembolizm, dissemine intravasküler koagülasyon, arteritis, phlebotromboz, phlebitis, lenfangitis, atların viral arteritisi, at vebası, sığırların efemeral feveri Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Dişi genital sistem hastalıklarına giriş, gelişim anomalileri, ovaryum kistleri, hidrosalpinks, salpingitis, uterus torsiyonu, prolapsus uteri, hidrometra, mukometra Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Kistik endometrial hiperplazi, endometritis, metritis, uterus apseleri, pyometra, uterusun özel hastalıkları Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
13 Gebe uterusun hastalıkları, embriyo ve fötüs ölümü, mumifikasyon, maserasyon, abortusa neden olan hastalıklar Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Erkek genital sistem hastalıklarına giriş, penis ve prepusyum hastalıkları, testislerin gelişim anomalileri, kriptorşidizm, orşitis, epididimitis, spermatik granülom, varikosel, prostat hastalıkları Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Meme patolojisine giriş, meme ödemi, meme anomalileri, mastitisler, meme tümörleri Veteriner Patoloji Cilt (Vols) I-II, Milli ÜH, Hazıroğlu R, Medipress, Ankara, 2001; Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III, Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, Elseiver, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar