DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Hastalıkları Giriş VET   330 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCENK ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Hastalıklarında pet ve çiftlik hayvanlarının genel muayene yöntemleri anlatılarak sistemlere özgü klinik ve laboratuvar muayenelerinin uygulama ve değerlendirmelerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Hasta muayenesi, Fiziksel muayene, Vücut sistemlerinin genel muayenesi, Laboratuvar muayene yöntemleri, Semptomatik tedavi, Sıvı-elektrolit tedavi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç hastalıklarında kullanılan terimlerin tanımlarını öğrenmek
2) İç hastalıklarında kullanılan metot ve aletleri öğrenmek
3) Hastalıklara tanı amaçlı temel yaklaşımı öğrenmek
4) Çiftlik hayvanlarında ve evcil hayvanlarda iç hastalıkları yönünden sistematik muayeneleri öğrenmek
5) Hayvanlarda dolaşım sistemi muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek
6) Hayvanlarda solunum sistemi muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek
7) Büyük Hayvanlarda sindirim sistemi muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek
8) Atlarda sindirim sistemi muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek
9) Küçük hayvanlarda sindirim sistemi muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek
10) Çiftlik hayvanlarında sıvı-elektrolit tedaviyi öğrenmek
11) Küçük hayvanlarda sıvı-elektrolit tedavisini öğrenmek
12) Hayvanlarda semptomatik tedavi yöntemlerini öğrenmek
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hasta muayenesi: Veteriner Hekimin görevi, hastalık nedir, hastalık semptomları, tanı tipleri Ders kitabı, Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Klinik muayene: Hayvanlarda tutma bağlama yöntemleri, inspeksiyon, koklama muayenesi, ölçme muayeneleri, palpasyon, perkusyon, auskultasyon, punksiyon, biyopsi, sondalama, laboratuvar muayeneleri. Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Hayvanlarda solunum sistemi muayenesi Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Hayvanlarda dolaşım sistemi muayenesi Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Hayvanlarda Elektrokardiyografi (EKG) Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Hayvanlarda sindirim sistemi muayenesi Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
7 Hayvanlarda üriner sistem muayenesi Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders kitabı,Ders notu Sözlü Sınav
9 Sıvı ve elektrolit denge Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
10 Sıvı ve elektrolit tedavi prensipleri Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Ruminantlarda Solunum sistemi hastalıkları Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
12 Atlarda solunum sistemi hastalıkları Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Petlerde solunum sistemi hastalıkları Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Aşılar, koruyucu hekimlik ve reçete bilgisi Ders kitabı,Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
15 Final sınavı Ders kitabı,Ders notu Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı,Ders notu Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar