DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Uygulama VET   338 6 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEVREN ESİN1. Öğretim Grup:A
Ramazan ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evcil hayvanlarda karşılaşılan klinik vakaların teşhis, tedavi ve yönetimi ile birlikte hayvan hastanelerindeki işleyişi öğretmek
Dersin İçeriği
Evcil hayvanlardaki klinik vakalarda hasta ve hasta sahibi ilişkileri, klinik muayene, laboratuvar muayene, tanısal görüntüleme metodları, hasta tedavisi, takibi ve bakımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastane, poliklinik ve kliniklerdeki işleyişin öğrenilmesi
2) Veteriner hekimler arasındaki usta - çırak ilişkisinin ve ahde vefanın geliştirilmesi
3) Yüksek tempoda ve stresli ortamda çalışma alışkanlığının kazanılması
4) Hekim bakış açısının kazanılması
5) Farklı hayvan türlerinde klinik muayene ve diagnostik tanı yöntemlerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan hastanesinde davranış ve etik kurallarının öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Hayvan hastanesinde hasta ve hasta sahibi ilişkilerinin geliştirilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Hayvan hastanesinde iş akış şemasının öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Hayvan hastanesinde sanitasyon işlemlerinin öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Küçük hayvanlarda operasyon öncesi bakımın öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Küçük hayvanlarda operasyon sonrası bakımın öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Hayvan hastanesinde hospitalize edilen küçük hayvanların bakımı ve tedavisinin öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Yazılı Sınav
9 Büyük ve küçük ruminantlarda operasyon öncesi bakımın öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Büyük ve küçük ruminantlarda operasyon sonrası bakımın öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Hayvan hastanesinde hospitalize edilen büyük ve küçük ruminantların bakımı ve tedavisinin öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Hayvanlarda diagnostik tanı yöntemlerinin uygulamalı gösterimi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Spor atlarında diagnostic tanı yöntemlerinin uygulamalı gösterimi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Hayvan hastanesinde hospitalize edilen atların bakımı ve tedavisinin öğrenilmesi Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Final Sınavı Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders kitapları, mesleki dergiler, makaleler ve online bilgi bankası Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar