DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi II VET   114 2 3 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evcil memeli hayvanlarda urogenital sistem, endokrin sistem, kan dolaşım sistemi, lenf sistemi, sinir sistemi, duyu ve kanatlı hayvan organları ve anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlar
Dersin İçeriği
Evcil memeli hayvanlarda urogenital sistem, endokrin sistem, kan dolaşım sistemi, lenf sistemi, sinir sistemi, duyu ve kanatlı hayvan organları ve anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak inceler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Evcil memeli hayvanlarda urogenital sistemini öğrenir
2) 2) Evcil memeli hayvanlarda endokrin sistemini öğrenir
3) 3) Evcil memeli hayvanlarda kan dolaşım sistemini öğrenir
4) 4) Evcil memeli hayvanlarda lenf sistemini öğrenir
5) 5) Evcil memeli hayvanlarda sinir sistemini öğrenir
6) 6) Evcil memeli hayvanlarda duyuyu öğrenir
7) 7) kanatlı hayvan organlarını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 urogenital sistemine genel giriş, idrarın oluştuğu ve izlediği yollar ahakkında genel bir bakış anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 dişi urogenital sistemindeki organların yerleri, komşulukları ve ovumun izlediği gittiği yolların karşılaştırmalı olarak anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 erkek urogenital sistemindeki organların yerleri, komşulukları ve ovumun izlediği gittiği yolların karşılaştırmalı olarak anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 endokrin sisteminde bulunan yapıların komşu organlarla ilişkileri, bağlantıları ve fonksiyonları hakkında bilgi verilir Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 kan dolaşım sistemine genel bir bakış. türler arasındaki kalbin farklılıkları, yerleri, komşulukları incelenir Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 arterial dolaşım sisteminin türler arasındaki farklılıklarına bakılır. ön ve arka bacak ile gövdeye dağılan damarlar anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 venöz dolaşım sisteminin türler arasındaki farklılıklarına bakılır. ön ve arka bacak ile gövdeye dağılan damarlar anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 lenf sisteminin türler arasındaki farklılıklarına bakılır. ön ve arka bacak ile gövdeye dağılan damarlar anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 sinir sisteminde sinirlerin sınıflandırılması, sinirlerin hücresel olarak farklılıkları ortaya konulur Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 periferik sinir sisteminin türler arasında incelemesi yapılarak sinirlerin ön ve arka bacak ile gövdeye dağılımları gösterilir Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 otonom sinir sisteminin türler arasında incelemesi yapılarak sinirlerin ön ve arka bacak ile gövdeye dağılımları gösterilir Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 genel duyu sistemi hakkında bilgi verilir. hayvan türlerinde hangi duyuların daha ön plana çıktığı anlatılır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 özel duyu sistemi içerisinde bulunan 5 duyu sistemi hakkında karşılaştırmalı olarak anlatılır. yerleri ve bu duyuların merkezde değerlendirilmesi hakkında bilgi verilir Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 kanatlı hayvan anatomisi hakkında memeli hayvanlardaki farklılıkları ile genel bir anlatım yapılır. tüm sistemlerin memeli hayvanlardan sadece farklılıkları ele alınır Ders notu-Laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar