DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji II VET   319 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvanların bakteriyel ve mikotik hastalıkları, zoonozlar hastalıkları, epidemiyolojisi, laboratuar tanısı, kontrolü ve aşıları konularında bilgi sahibi öğrenci yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Hayvanların bakteriyel ve mikotik hastalıkları, zoonozlar hastalıkları, epidemiyolojisi, laboratuar tanısı, kontrolü ve aşıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvanlarda hastalık oluşturan bakteri ve mantarların koloni ve mikroskopik morfolojilerini tanıyabilme
2) Bakteri ve mantarların bulaşma şekillerini ve patogenezlerini kavrayabilme
3) Hayvanlardaki semptomlara göre hastalık konusunda fikir yürütebilme
4) Hasta ya da ölmüş hayvandan teşhis için materyal alabilme ve uygun şartlarda laboratuvara gönderebilme
5) Laboratuvar teşhis prosedürlerini uygulayabilme
6) Antibiyogram testini uygulayabilme
7) Hastalıkları ve salgınları önlemek için hijyenik önlemleri ve aşıları zamanında uygulayabilme
8) İhbarı mecburi hastalıklarda hayvan sağlık zabıtası hükümlerini uygulayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Streptokok, Stafilokok mastitisleri ve oluşturdukları diğer infeksiyonlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Enterobacteriaceae genel özellikleri, E.coli, Salmonella, Klebsiella, Yersinia infeksiyonları ve zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Pasteurella, Mannheimia, Haemophilus, Actinobacillus, Pseudomonas ve Burkholderia türlerinin genel özellikleri, Ruam ve diğer infeksiyonlar. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
4 Moraxella, Bordetella, Taylorella, Bartonella ve Brucella türlerinin genel özellikleri ve infeksiyonları, Brucelloz ve zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 Campylobacter, Helicobacter ve Listeria türleri, infeksiyonları, zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 Erysipelothrix, Actinomyces, Nocardia, Corynebacterium, Rhodococcus türlerinin özellikleri ve infeksiyonlar. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Mycobacterium türleri, genel özellikleri, Tuberkuloz ve Paratuberkuloz Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav sınav Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Bacillusların genel özellikleri, Anthraks, zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Clostridium infeksiyonları, Bacteriodes ve Fusobacterium İnfeksiyonları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Leptospira ve Mycoplasma türlerinin genel özellikleri ve oluşturdukları infeksiyonlar, Leptospirozun zoonotik önemi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
12 Ricketsia, Chlamydia ve Chlamydophila İnfeksiyonları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Kutan ve Subkutan Mikozlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
14 Sistemik Mikozlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
15 Mikotoksinler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar