DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nekropsi ve Demonstrasyon VET   326 6 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nekropsi ve demonstrasyon dersi ile Veteriner Hekim olacak lisan öğrencilerinin, hastalıkları makroskobik olarak tanımaları, hastalık hakkında ön tanıya yardımcı olacak bulguları değerlendirmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Nekropsi ve demonstrasyon dersi ile Veteriner Hekim olacak lisan öğrencileri nekropsinin tanımını, nekropsi yapmayı, nekropsi yapılacak ortamların belirlenmesine, ölüm belgelerinin değerlendirilmesini, hayvan türlerine göre nekropsi yapmayı ve ön tanıyı belirlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nekropsinin tanımını öğrenir
2) Nekropsi yapılma ortamları ve nekropsi yapılırken enfeksiyon bulaşma riskleri ve alınacak tedbirleri öğrenir
3) Ölüm belgeleri, ölümün tanımı ve çeşitlerini öğrenir
4) Ölümden sonra organlarda meydana gelen değişiklikleri öğrenir
5) Hayvan türlerine göre nekropsi yöntemlerini öğrenir ve yapabilir
6) Ruminantlarda derinin yüzülmesi ve ekstremitelerin ayrılmasını öğrenir ve yapabilir
7) Ruminantlarda iç organların çıkarılmasını öğrenir ve yapabilir
8) Ruminantlarda kafatasının açılması ve beynin çıkarılmasını öğrenir ve yapabilir
9) Karnivorlarda derinin yüzülmesi ve ekstremilerin ayrılmasını öğrenir ve yapabilir
10) Karnivorlarda iç organların çıkarılmasını öğrenir ve yapabilir
11) Karnivorlarda kafatasının açılması ve beynin çıkarılmasını öğrenir ve yapabilir
12) Kanatlılarda nekropsi yapmayı öğrenir ve yapabilir
13) Ötenazi yöntemlerini öğrenir ve yapabilir
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nekropsiye giriş, tarihçe, posmortal inceleme, nekropsinin amacı, nekropsi yapılmasında genel kurallar, nekropsinin zamanı, yerinin saptanması kadavranın imhası ve nekropside alınması gereken önlemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Nekropsi yapılma ortamları ve alınacak tedbirler ile nekropside kullanılan alet ve ekipmanlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
3 Ölüm belgeleri, ölümün tanımı ve çeşitleri, ölüm soğukluğu, ölüm sertliği veya katılığı, postmortal kanın pıhtılaşması ile postmortal hipostatik konjesyona bakış Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
4 imbibisyon, ölüm soğukluğu, postmortal renk değişiklikleri, otoloiz, kokuşma ile kokuşma belirtileri ve bazı organlarda arşılaşılan postmortal bulgular Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
5 Hayvan türlerine göre nekropsi yöntemleri , dış ve iç bakı, genel yöntemler; nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi ve ekstremitelerin ayrılması, değişik yöntemlerle vücut boşluklarının açılması ile boyum organlarının çıkarılması. Baş ve boyun ayrılmadan önce ağız boşluğunun açılması ve dilin çıkartılması.artılması Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
6 başın ayrılması, boşluklarının açılması, beyin ve diğer organların çıkarılması, Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
7 Ağiz ve burun boşluğunun açılması, medulla spinalis'in çıkarılması, vertebral kanalın açılması, kas, eklem kemik ve diğer organ ve dokuların incelenmesi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 hayvan türlerinde nekropsi yöntemleri; ruminantta nekropsi yöntemleri, nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi, ekstremitelerin ayrılması, vücut boşluklarının açılması, karın boşluğunun açılması, barsakların çıkarılması, pankreasın çıkarılması, midenin çıkarılması, dalağın çıkarılması, böbreklerin ve adrenlerin çıkarılması, karaciğerin çıkarılması, pelvis boşluğunun açılması ve organlarının çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
10 equidea nekropsi yöntemleri, nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi, ekstremitelerin ayrılması, vücut boşluklarının açılması, karın boşluğunun açılması, barsakların çıkarılması, pankreasın çıkarılması, midenin çıkarılması, dalağın çıkarılması, böbreklerin ve adrenlerin çıkarılması, karaciğerin çıkarılması, pelvis boşluğunun açılması ve organlarının çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
11 köpek ve kedilerde nekropsi yöntemleri, nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi, ekstremitelerin ayrılması, vücut boşluklarının açılması, karın boşluğunun açılması, barsakların çıkarılması, pankreasın çıkarılması, midenin çıkarılması, dalağın çıkarılması, böbreklerin ve adrenlerin çıkarılması, karaciğerin çıkarılması, pelvis boşluğunun açılması ve organlarının çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 domuzlarda nekropsi yöntemleri, nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi, ekstremitelerin ayrılması, vücut boşluklarının açılması, karın boşluğunun açılması, barsakların çıkarılması, pankreasın çıkarılması, midenin çıkarılması, dalağın çıkarılması, böbreklerin ve adrenlerin çıkarılması, karaciğerin çıkarılması, pelvis boşluğunun açılması ve organlarının çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
13 kanatlılarda nekropsi yöntemleri, nekropsi pozisyonu, derinin yüzülmesi, ekstremitelerin ayrılması, vücut boşluklarının açılması, karın boşluğunun açılması, barsakların çıkarılması, pankreasın çıkarılması, midenin çıkarılması, dalağın çıkarılması, böbreklerin ve adrenlerin çıkarılması, karaciğerin çıkarılması, pelvis boşluğunun açılması ve organlarının çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
14 laboratuvar hayvanları ile bazı vahşi hayvanlarda nekropsi yöntemleri, araç, gereç, nekropsi yöntemi, kültür için steril örnek alınması, beynin çıkarılması. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
15 vahşi hayvanlarda nekropsi yöntemleri, primatlar, sürüngenler, kemiriciler, dişsizler ve kuşlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar