DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zootekni II VET   329 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
hayvansal üretim, türler, ırklar, üretim modelleri, barınak yapısı, yönetim ve hayvancılığın genel yapısı konularında öğrencilerin yetiştirilmesi
Dersin İçeriği
Zootekni terimleri, hayvan türleri, ırkları, genel özellikleri, verim düzeyleri ve etki eden faktörler, üretim koşulları, hayvancılığın önemi, Dünyada ve Türkiyede hayvancılığın durumu, güncel yaklaşımlar değerlendirilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyada ve türkiyede hayvansal üretim hakkında bilgi sahibi olur
2) Hayvanlardan elde edilen ürünlerin besin madde komposizyonlarını öğrenir.
3) Et ve süt sığırlarının yetiştirilmesi ve beslenmesini öğrenir
4) Koyunların yetiştirilmesi ve beslenmesini öğrenir
5) Keçilerin yetiştirilmesi ve beslenmesini öğrenir
6) Etçi ve yumurtacı tavukların yetiştirilmesi ve beslenmesini öğrenir
7) Atların beslenmesini öğrenir
8) Pratik hayvan yetiştiriciliğini öğrenir
9) Fonksiyonel ürün üretimini öğrenir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiyede hayvansal üretim Kaynak okuma, web tarama
2 Çiftlik hayvanlarından elde edilen ürünler, içerikleri, besin madde komposizyonunu etkileyen faktörler Kaynak okuma, web tarama
3 Et ve süt sığır ırkları, verim düzeyleri Kaynak okuma, web tarama
4 Sığırların besin madde gereksinimleri ve etki eden faktörler Kaynak okuma, web tarama
5 Koyun ırkları ve üretimi Kaynak okuma, web tarama
6 Koyunların besin madde gereksinimleri ve etki eden faktörler Kaynak okuma, web tarama
7 Keçi ırkları ve üretimi Kaynak okuma, web tarama
8 Ara Sınav Kaynak okuma, web tarama
9 Keçilerin besin madde gereksinimleri ve etki eden faktörler Kaynak okuma, web tarama
10 Kümes hayvan ırkları ve üretimi Kaynak okuma, web tarama
11 Yumurta üretimi Kaynak okuma, web tarama
12 Broiler üretimi Kaynak okuma, web tarama
13 Atların beslenmesi Kaynak okuma, web tarama
14 Pratik yetiştirme ve besleme önerileri Kaynak okuma, web tarama
15 Fonksiyonel ürün üretimi, önemi, kalite ve pazarlama koşulları Kaynak okuma, web tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma, web tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar