DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Laboratuvar Tanıtımı ve Laboratuvarda Kullanılan Teknikler Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
2 I. Grup Katyonların Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
3 II. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
4 III. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
5 IV. ve V. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
6 I. Grup ve II. Grup Anyonların Kalitatif Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
7 III., IV. ve V. Grup Anyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
8 Ara Sınav
9 Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
10 Zayıf Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
11 Karmaşık- Asit Baz Sistemlerinin Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
12 Kompleks Oluşum Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
13 İndirgenme-Yükseltgenme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
14 Çöktürme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
15 Gravimetrik Analiz Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1) Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya I Laboratuvar Föyü
Diğer Kaynaklar
1) Harris D.C., Nicel Kimyasal Analiz, Çeviri Editörü : Ali Rehber TÜRKER, 8. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara(2015).
2)Gündüz T. Yarı Mikro Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Sekizinci Baskı, Gazi Kitabevi(2004).