DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal analiz yöntemlerinin tanıtımı Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
2 Kuvvetli ve zayıf asitlerin iletkenlik ölçümüyle analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
3 Poliprotik bir asitlerin veya bazların Potansiyometrik titrasyonu Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
4 İki bileşenli karışımların spektrofotometrik miktar tayini Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
5 İki bileşenli karışımların türevsel UV spektrofotometrisi ile analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
6 Spektrofotometrik yöntemle kompleks formüllerinin ve kararlılık sabitlerinin saptanması Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
7 Spektrofotometrik titrasyon ile karışım analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Validasyon demonstrasyonu Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
10 İnce tabaka kromatografisi ile ilaçların nitel analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
11 kolon kromatografisi ile indikatör karışımlarının ayrılması Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
12 yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile nicel analiz Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
13 atomik absorpsiyon spektroskopisi ile katyon analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
14 Eser Miktarda Bakırın Kinetik Analizi Kısa Sınav ve Rapor Hazırlama
15 Validasyon Çalışması Sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar