DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar ve Terminoloji * ECS   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin Farmasötik Botanik dersi öncesinde Farmasötik Botanikle ilgili temel kavramları ve terminolojiyi öğrenmeleri ve bu dersin Farmasötik Botanik dersine ön hazırlık oluşturması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Temel botanik ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, ikili adlandırma, sınıflandırmanın esasları, mesleki latince, bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Florasına giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
2 Temel botanik kavramları ve terminolojisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
3 Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
4 Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
5 Tıbbi bitkilerle ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
6 Bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
7 Kök morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Gövde morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
10 Yaprak morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
11 Çiçek morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
12 Meyve morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
13 Tohum morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
14 Makroskobik ve Mikroskobik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
15 Uygulama ve tartışma Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar