DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Florasına giriş Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
2 Temel botanik kavramları ve terminolojisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
3 Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
4 Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
5 Tıbbi bitkilerle ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
6 Bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
7 Kök morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Gövde morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
10 Yaprak morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
11 Çiçek morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
12 Meyve morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
13 Tohum morfoloji ve anatomisi ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
14 Makroskobik ve Mikroskobik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
15 Uygulama ve tartışma Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar