DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomedikal Fizik ECF   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.YÜKSEL UFUKTEPE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eczacılık fakültesi 1.sınıf öğrencilerine sağlıkta temel fizik ilke ve yasalarını kullanacakları yerleri öğretmek, öğrencilerin biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılmasında ve karşılaşılacak problemlerin çözümünde temel fizik ilke ve yasalarını nasıl kullanılabileceği hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Ölçme, uluslarası birim sistemi, anlamlı sayılar, sayıların yuvarlatılması,İnsan vücüduna etki eden kuvvetler,Hareket(koşma, sıçrama) ve kuvvet,Enerji, güç ve metabolik güç,Akışkanlar, basınç, basınç ölçümü, insan vücudu ve basınç,Sıcaklık, sıcaklık ve sağlık,Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudu,Molekül içi ve moleküller arası bağlar,Hücre zarları, difüzyon ve osmoz,Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyeli ,Aksiyon potansiyellerinin özellikleri,İyon kanalları, kanal blokerleri ve kanalapatiler,Elektrofizyolojik kayıt yöntemleri: EKG,EMG,EEG,İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınları ve sağlık ve Radyasyondan korunma ve tıbbi görüntüleme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlıkta temel fizik ilke ve yasalarını kullanacakları yerleri bilir.
2) Biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılmasında ve karşılaşılacak problemlerin çözümünde temel fizik ilke ve yasalarını nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olur.
3) İnsan vücüduna etki eden kuvvetleri bilir.
4) Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudundaki yeri ve öneminin kavrar.
5) Molekül içi ve moleküller arası bağları öğrenir.
6) Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyelini, aksiyon potansiyelini öğrenir.
7) Elektrofizyolojik kayıt yöntemlerini, İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınlarını bilir.
8) Tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme, uluslarası birim sistemi, anlamlı sayılar, sayıların yuvarlatılması Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
2 İnsan vücüduna etki eden kuvvetler Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
3 Hareket(koşma, sıçrama) ve kuvvet Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Enerji, güç ve metabolik güç Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
5 Akışkanlar, basınç, basınç ölçümü, insan vücudu ve basınç Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
6 Sıcaklık, sıcaklık ve sağlık Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
7 Isı ve ısı aktarımı mekanizmaları, Termodinamik ve insan vücudu Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
8 Molekül içi ve moleküller arası bağlar Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
9 Hücre zarları, difüzyon ve osmoz Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
10 Zardan madde taşınım mekanizmaları ve dinlenim zar potansiyeli Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
11 Aksiyon potansiyellarinn özellikleri Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
12 İyon kanalları, kanal bolkerleri ve kanalapatiler Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
13 Elektrofizyolojik kayıt yöntemleri: EKG,EMG,EEG Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
14 İyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar, UV ışınları ve sağlık Kitaplar, güncel literatürler
15 Radyasyondan korunma ve tıbbi görüntüleme yöntemleri Kitaplar, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Ara Sınavlar, Final ve Bütünleme Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers notları (Tıp Fakültesi Öğrencileri için-İsmail Günay)
Biyofizik (Ferit Pehlivan)
Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştırması
Diğer Kaynaklar
Biyofizik (Ferit Pehlivan) Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştırması