DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi * ECF   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Ön koşul yoktur.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; öğrencilerin eczacılık mesleğinin tarihi,gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu; modern ilacın, farmasötik dozaj formlarının, ilaç ve toksisitenin genel açıklaması, fakültedeki anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları, değişik anabilim dallarından eczacılıkta önemli konular, eczacılık mesleğinde kullanılan terimler, ön ekler, son ekler, reçete bilgisi ve farmakopeler hakkında da bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eczacılık mesleğinin tarihi, gelişimi, toplum ve insanlık açısından misyonu, Farmasötik Dozaj Formları, İlaç ve toksisitenin genel açıklaması, Fakültedeki anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları, Değişik anabilim dallarından eczacılıkta önemli konular, Eczacılık mesleğinde kullanılan terimler ve Reçete bilgisi ve farmakopeler hakkında da bilgiler içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eczacılık Eğitimine Giriş-Eğitim Öğretim, Organizasyon Şeması, Fakülte Tanıtımı, Anabilim Dallarının Tanıtımı Kitaplar ve güncel makaleler
2 İlaç ve Eczacılığın Tanımı Eczacılık ve İlaç ile Tedavinin Tarihi Kitaplar ve güncel makaleler
3 İlaç kaynakları, Farmasötik şekiller Kitaplar ve güncel makaleler
4 İlaç Uygulama Yolları Kitaplar ve güncel makaleler
5 İlaç Uygulama Yolları Kitaplar ve güncel makaleler
6 Reçete Tanımı, çeşitleri Kitaplar ve güncel makaleler
7 Eczacılıkta kullanılan Ölçü Birimleri Kitaplar ve güncel makaleler
8 VİZE HAFTASI Yazılı Sınav
9 Doz ve Doz çeşitleri, Kodeks ve Farmakopeler Kitaplar ve güncel makaleler
10 Eczacılıkta kullanılan Bazı Tıp Terimleri, Eczacılık Terminolojisi Kitaplar ve güncel makaleler
11 Anabilim Dallarında kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler
12 Anabilim Dallarında kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler
13 Anabilim Dallarında kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler
14 Anabilim Dallarında kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler
15 Anabilim Dallarında kullanılan Eczacılık Terimleri Kitaplar ve güncel makaleler
16-17 FİNAL Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Eczacılık Terminoloji Sözlüğü,
2- Eczacılık Terminolojisi, Prof. Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008.
3- Farmasötik Teknolojiye Başlangıç, Prof.Dr. Şükran Geçgil, Cihan matbacılık, 1991.
4- Eczacılık Tarihi, Prof. Dr. Emre Dölen, İstanbul,1995.