DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi ECS   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak
Dersin İçeriği
Bilim tarihini tanıtarak nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleyen bu dersin amacı, bilimsel düşünme yollarının tanınmasını, günün düşünme koşulları ve bilimsel gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesini, farklı bilimsel düşünme biçimlerinin tartışılmasını sağlamak; bu yoldan da alternatifli düşünme biçimlerine ilişkin olanakları gün ışığına çıkartmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
2) Bilimsel dönüşümlerin günün paradigmasına ilişkin koşullarını kavrar.
3) Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
4) Disiplinli düşünme becerilerini geliştirir.
5) Sosyal bilimler ve fen bilimlerine ilişkin yöntemli düşünme biçimlerini inceler.
6) Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski uygarlıklarda bilim Kitaplar, internet Anlatım
2 Ortaçağ Avrupası ve bilim Kitaplar, internet Anlatım
3 Rönesans ve modern bilim I Kitaplar, internet Anlatım
4 Rönesans ve modern bilim II Kitaplar, internet Anlatım
5 Rönesans ve modern bilim III Kitaplar, internet Anlatım
6 Aydınlanma çağı ve bilim I Kitaplar, internet Anlatım
7 Aydınlanma çağı ve bilim II Kitaplar, internet Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Endüstri devrimi ve bilim Kitaplar, internet Anlatım
10 Modern kimyanın doğuşu Kitaplar, internet Anlatım
11 Bilimin Öncüleri I Kitaplar, internet Anlatım
12 Bilimin öncüleri II Kitaplar, internet Anlatım
13 Osmanlı dönemindeki bilimsel çalışmalar Kitaplar, internet Anlatım
14 Türk bilim insanları I Kitaplar, internet Anlatım
15 Türk bilim insanları II Kitaplar, internet Anlatım
16-17 Final sınavı Kitaplar, internet Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar