DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvarda Güvenli Çalışma * ECS   107 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında laboratuarı bekleyen araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler ve bu kimyasallar ile güvenli çalışma kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri, biyolojik zararlılar, deney hayvanları ile çalışmada genel prensipler, kişisel hijyen hakkında bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği
Laboratuvarda çalışmanın genel kuralları, kullanılan cihazların, kimyasal maddelerin, sarf malzemelerin tanınması, kimyasallarla ve biyolojik materyallerle çalışma hakkında genel bilgiler ve güvenli çalışma kuralları, herbaryum ve laboratuvarda bitkilerle çalışma kuralları, laboratuvar kazalarında ilk yardım kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanılması, laboratuvar düzeni ve kişisel hijyen.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda Güvenli çalışma esasları
2 Laboratuvarda güvenli çalışma - Yönetmelikler ve Standart mikrobiyolojik uygulamalar
3 Dezenfeksiyon-Sterilizasyon
4 Laboratuvar Genel Kuralları F.Botanik ve Farmakognozi laboratuvarlarında uygulanması gereken kurallar
5 F.Botanik ve Farmakognozi laboratuvar cihazlarının tanınması Kimyasalların ve sarf malzemelerin tanınması
6 Herbaryum ve laboratuvarda bitkilerle çalışma kuralları, Canlı bitki örnekleri ile çalışma kuralları Bitkisel drogların incelenme düzeni
7 Laboratuvar kazalarında ilk yardım kuralları Laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanılması,
8 Ara sınav
9 Laboratuvar Güvenliğinin Dört Ana Prensibi Kimya Uygulamalarının Yeni Rengi Yeşil Kimya Laboratuvar Kazaları ve Kazalardan Öğrenilenler Laboratuvarda Güvenlik Eğitimi Kimya Laboratuvarlarında Uygulanması Gereken Kurallar Laboratuvarda Tehlike Çeşitleri
10 Laboratuvardaki Tehlikeler İşaret, Sembol ve Etiketler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Küresel Uyum Sistemi Kimyasal Hijyen
11 Acil Durumlarda Genel Yapılması Gerekenler Korozif Kimyasallar Alev Alıcı Kimyasallar Kimyasal Patlamalar Uyuşmayan Kimyasallar Gaz Silindirleri Potansiyel Patlayıcılar Peroksitler
12 Reaktif ve kararsız laboratuvar kimyasalları Elektriksel tehlikeler Laboratuvarların düzeni Laboratuvarda radyasyon Katalizörlerin zararları
13 Tehlikeli maddelerle güvenli yaşama GHS kullanımı ile kimyasalların Toksik Etkilerinin Belirlenmesi Patlama Sınırları Kimyasal Patlamaların Değerlendirilmesi Yeni bir laboratuvarda çalışmaya başlama Bir deney yapılmadan önce güvenlik planının oluşturul
14 Laboratuvardaki Tehlikelerin en aza indirilmesi, kontrol edilmesi ve yönetimi Güvenlik Açısından Alınması Gereken Kararlar Laboratuvarda Bireysel Korunma ve Kullanılan Araçlar Çeker Ocak Kullanımı Laboratuvarda Havalandırma Radyasyondan Korunma Koruyucu
15 Kimyasal atıkların depolanması Alev alıcı ve korozif kimyasalların depolanması Akut toksisite Kronik toksisite Kanserojenler
16-17 Genel sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu• Flynn AM, “Health, Safety, and Accident Management in The Chemical Process Industries” Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2002.
• Bretherick L, “Hazards in the Chemical Laboratory” The Royal Society of Chemistry, London 1971.
• Hajian HG, Pecsok RL, “Working Safely in the Chemistry Laboratory” American Chemical Society, Washington, DC, 1994
Diğer Kaynaklar
• World Health Organization “Laboratory biosafety manual” Geneva 1993.
• Jay A. Young, “Safety in Academic Chemistry Laboratories” American Chemical Society, Washington, DC, 2003.