DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Koruyucu Sağlık ECF   102 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ersin NAZLICAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERSİN NAZLICAN1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Koruyucu sağlık kavramını ve halk sağlığı kavramı ile ilgili temel konuları öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Koruyucu sağlık tanımı, halk sağlığı tanımı, sağlık ve hastalık tanımı, sağlık hizmetleri, temel sağlık hizmetleri, Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışı, Çevre Sağlığına Giriş, Bilimsel Tıp, su ve su kirliliği,Hava Kirliliği ve Gürültü, aşılar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Korucu sağlığın genel tanımını bilecek
2) Temel halk sağlığı kavram ve konularını bilecek
3) Sağlık ve Hastalık Kavramını bilecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koruyucu Sağlık Kavramı Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Halk Sağlığı Temel Kavramlar Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
3 Sağlık ve Hastalık Kavramı Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
4 Sağlık Hizmetleri Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
5 Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
6 Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
7 Koruyucu Hekimliğin Tıptaki Yeri Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
8 Bilimsel Tıp Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
9 Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışı Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
10 Çevre Sağlığına Giriş Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
11 Su ve Su Kirliliği Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
12 Hava Kirliliği ve Gürültü Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
13 Atıklar Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
14 Vektörler ve Pestisitler Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
15 Aşılar-1 Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Aşılar-2 Literatür taraması Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuSunum Materyalleri
Diğer Kaynaklar
Temel Halk Sağlığı Kaynakları