DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya ECF   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ONUR DEMİRKOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik kimyada temel kavramlar, reaksiyonlar ve reaksiyon mekanizmalarının verilmesi
Dersin İçeriği
Organik kimyanın temel prensipleri ve alifatik ve aromatik hidrokarbonların özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci organik bileşikleri tanır.
2) Öğrenci organik bileşiklerdeki fonksiyonel grupları bilir.
3) Öğrenci çeşitli organik bileşiklerin elde edildiği reaksiyonları bilir.
4) Öğrenci organik bileşiklerin verdiği tepkimeleri bilir.
5) Öğrenci organik moleküllerin uzaydaki 3 boyutlu yapılarını öngörür.
6) Öğrenci farmasötik kimya, farmakoloji ve biyokimya dersleri için gerekli temel bilgilere sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 organik kimyada temel kavramlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
2 Alkanlar ve fonksiyonel gruplar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
3 Sikloalkanlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 alkol ve alkil halojenürler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
5 Alken ve alkinler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Alken ve alkinlerin reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
7 Aromatik bileşikler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
8 Ara sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Yazılı Sınav
9 Stereokimya kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
10 Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
11 alkol, eter, tiyol ve fenoller kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
12 Aldehit ve ketonlar : elde edilişleri ve reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
13 aldehit ve ketonlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
14 Karboksilik asit ve türevleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
15 Aminler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Anlatım
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuOrganik Kimya- Carey & Atkins
Diğer Kaynaklar