DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji II ECF   205 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe DOĞAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE DOĞAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ŞEREF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, genitoüriner sistem ve sindirim sisteminin işleyişi ve görevleri ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak.
Dersin İçeriği
Solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, genitoüriner sistem ve sindirim sisteminin fizyolojisini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazal metabolizma, enerji dengesi, hemostaz gibi tüm vücut metabolizması ve işleyişi ile ilgili temel kavramları ifade edebilir.
2) Solunum sistemi fizyolojisini teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla aktarabilir.
3) Boşaltım sistemi organlarının fonksiyonlarını teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla ifade edebilir.
4) Sindirim kanalı fizyolojisini ve ilgili organların fonksiyonlarını teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla aktarabilir.
5) Endokrin bezlerin ve genital sistem organlarının fizyolojisini ve gebelik, menapoz gibi ilgili konuları teorik olarak kavrayarak genel hatlarıyla ifade edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gaz yasaları, solunum mekaniği, akciğer kapasiteleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Akciğer dolaşımı, gazların taşınımı, solunum sisteminin diğer fonksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Solunumun düzenlenmesi, egzersiz, hipoksi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Böbrek fizyolojisi, renal filtrasyon, renal kan akımı, tübüler fonksiyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Konsantrasyon, dilüsyon, ozmolarite, minerallerin homeostazı, asit baz regülasyonu Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Gastrointestinal kanal fizyolojisinde genel prensipler, motilite Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Sekresyon, GIS hormonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sindirim ve emilim Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Enerji dengesi, bazal metabolizma, tüm vücut metabolizması Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Hormonlar ve etki mekanizmaları, hipotalamus, hipofiz, termoregülasyon, yaşlanma Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Pankreas, kalsiyum metabolizması, tiroid hormonları, böbrek üstü bezi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 Erkek üreme sistemi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Dişi üreme sistemi, gebelik, menopoz, puberte, laktasyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Final Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar