DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaç Nomenklatürü ECS   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlaç etken maddelerini oluşturan organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esasların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Alifatik, sikloalifatik ve aromatik hidrokarbonların, tek ve iki halkalı aromatiklerin, bisiklik hidrokarbonların, iki halkalı kondanse heterosikliklerin, çok halkalı karbosiklik ve heterosikliklerin ve fonksiyonel grupların yanı sıra steroit, prostaglandin, aminoasitler gibi özel nomenklatür kuralları olan bileşiklerin IUPAC ve Chemical Abstract sistemlerine göre isimlendirme prensiplerini ve stereokimyasal kavramların tanıtımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alifatik, sikloalifatik, aromatik ve heteroaromatik sistemleri tanır.
2) İsimlendirme kurallarını öğrenir.
3) Fonksiyonel grupları tanır ve isimlendirilmesini öğrenir.
4) Özel nomenklatür uygulanan bazı gruplarla ilgili isimlendirme kurallarını öğrenir.
5) Bazı stereokimyasal kavramları öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İsimlendirme kuralları, geleneksel, chemical abstract ve IUPAC sistemik isimlendirme kuralları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 Alifatik hidrokarbonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Sikloalifatik hidrokarbonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Tek halkalı ve iki halkalı aromatik bileşikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Benzo ve hetero iki halkalı sistemler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 iki halkalı ve çok halkalı kondanse heterosiklikler, Hantzsch-Widman sistemi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Fonksiyonel gruplara giriş, alkil halojenürler, oksijen içeren fonksiyonel gruplar (alkoller, fenoller, eterler) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Değerlendirmesi- Oksijen içeren fonksiyonel gruplar (aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Azot içeren fonksiyonel gruplar (aminler, amidler, nitril ve izonitriller, nitro ve nitroso bileşikleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Kükürt içeren fonksiyonel gruplar, birden fazla fonksiyonel grup içeren asiklik ve siklik bileşikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Stereokimyasal kavramların örnek bileşikler üzerinde açıklanması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Özel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi (penisilinler, sefalosporinler, ergolin türevleri, morfin ve türevleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Özel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi (steroitler, prostaglandinler, aminoasitler vd.) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Nomenklatür kurallarının bazı ilaç moleküllerine uygulanması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar