DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Botanik * ECF   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farmasötik Botanik veya Farmakobotanik, Eczacılık Botaniği, Botanik Biliminin uygulamalı bir koludur. Bu ders kapsamında, ilaç etken maddesi taşıyan tıbbi bitkiler ve bunların çeşitli organlarından elde edilen droglar, kapsadıkları etken maddelerle, kullanıldığı yerler hakkında bilgi verilir. Tıbbi bitkilerin sınıflandırılması yani sistematiği, bilimsel olarak adlandırılması ve bitki teşhisi; damarlı bitkiler başta olmak üzere çeşitli bitki gruplarındaki tıbbi bitkilerin, evrimsel açıdan sistematik bir biçimde sıralanması; zehirli ve ekonomik bitkilerin tanıtılması; Türkiye florası ve bitki biyoçeşitliliği; Türkiye'nin doğal tıbbi bitkilerinin tanıtılması ve tıbbi bitkiler ile ilgili yenilikler, Farmasötik Botaniğin dersinin amaçları arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriği
Türkiye florası ve bitki sistematiği. Farmasötik Botanikin tanımı ve eczacılıktaki önemi, genel kavramlar. Bitkilerin ve drogların adlandırılması ve sınıflandırılması, bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri. Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma. Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; Monokotil ve Dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar, bitkiler, drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları. Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Herbaryum, herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun eczacılık bakımından önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
2 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, kök, gövde, çiçek, yaprak, meyve ve tohum morfolojisi ve anatomisi, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
3 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, kök, gövde, çiçek, yaprak, meyve ve tohum morfolojisi ve anatomisi, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
4 Türkiye Florasına giriş, bitki sistematiği, bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji, binominal adlandırma, bitkilerin adlandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
5 Farmasötik Botanik Tanımı, Farmasötik botaniğin tarihçesi, çalışma alanları, tıbbi bitkilerle ilgili temel kavramlar ve terminoloji, Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
6 Bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri, aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophytae Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
7 Spermatophyta (Tohumu bitkiler); Gymnospermae (Açık tohumlular: Cycadaceae, Gingkoaceae, Taxaceae, Araucariaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Ephedraceae, Welwitschiaceae familyaları ve bu bitki grupları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları) Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
8 Ara sınav Yazılı sınav
9 Angiospermae (Kapalı tohumlular): monokotiledonlar (Tek çenekliler): Typhaceae, Pandanaceae, Poaceae, Cyperaceae, Arecaceae, Araceae, Lemnaceae, Bromeliaceae, Juncaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Dioscoraceae, Musaceae, Zingiberaceae, Marantaceae, Orchidaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
10 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Casuarinaceae, Piperaceae, Salicaceae, Juglandaceae, Corylaceae, Betulaceae, Fagaceae, Moraceae, Cannabinaceae, Urticaceae, Loranthaceae, Aristolochiaceae, Rafllesiaceae, Polygonaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
11 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Menispermaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae, Monimiaceae, Lauraceae,Papaveracea, Fumariaceae, Capparaceae, Brassicaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
12 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Sarraceniaceae, Nepenthaceae, Droseraceae, Hamamelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Papillionaceae, Geraniaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
13 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, Burseraceae, Polygonaceae, Euphorbiaceae, Buxaceae, Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Salvadoraceae, Aceraceae,Hippocastanaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae, Actinidiaceae, Theaceae, Dipterocarpaceae, Violaceae, Flacourtiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Datiscaceae, Cataceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Lythraceae, Punicaceae, Combretaceae, Myrtaceae, Araliaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
14 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Apiaceae, Cornaceae, Ericaceae, Primulaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Oleaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, Solanaceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
15 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Scrophulariaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae, Cucurbitaceae, Lobeliaceae, Asteraceae bitki familyaları içerisindeki önemli tıbbi bitki türleri, drogları, etken madde ve kullanılış alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar