DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Mikrobiyoloji ECF   210 4 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Pınar ÇIRAGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarının etkeni, epidemiyolojisi ve patojenezi ile ilgili öğrencilere temel düzeyde bilgi sağlamak. Ayrıca, enfeksiyon hastalıklarına karşı kullanılan antimikrobiyal ilaçlarla ilgili meslek hayatı boyunca faydalanacağı bilgi ve donanımı öğrencilere kazandırmak.
Dersin İçeriği
Sistemlerin ve organların bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonlarının etyolojisi, patojenezi, tanısı, tedavisi ve epidemiyolojisi anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik mikrobiyolojiye dair temel kavramları tanımlayabilir.
2) Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi ve patogenezi ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
3) Önemli enfeksiyon hastalıklarını listeleyebilir ve bu hastalıkları genel özellikleriyle ifade edebilir.
4) Türkiye için önemli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
5) Antimikrobiyal ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçlara karşı gelişen direnç mekanizmalarını sistematik olarak ifade edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon hastalıklarında tanı, korunma ve kontrol Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Özel konakta enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Solunum Yolu Enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Deri , Yumuşak Doku Kemik ve eklem Enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Hematopoetik Sistem ve Kardiyovasküler Enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Antimikrobiyal yönetimde klinik mikrobiyoloji Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 İdrar Yolu Enfeksiyonları-Genitoüriner sistem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 SSS enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Hepatitler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Hastane enfeksiyonları ve kontrolü Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 HIV ve AIDS Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Bakteri ve virüs aşıları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Ektoparazitler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar