DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyopatoloji ECF   216 4 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan ULU
Dersi Verenler
Doç. Dr.ASLIHAN ULU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SÜHEYLA KÖMÜR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEHİCE KURTARAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE SEZA İNAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.FERİT KUŞCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere enfeksiyon hastalıkların fizyopatolojisi hakkında genel bir bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarının etkeni, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, kliniği ve tedavisi hakkında temel düzeyde bilgi kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enfeksiyon hastalıklarının temel kavramlarını tanımlayabilir
2) Enfeksiyon hastalıklarını epidemiyolojisi ve patofizyolojisi hakkında temel bilgiye sahip olur
3) Önemli enfeksiyon hastalıklarını listeleyebilir ve bu hastalıkların genel özelliklerini ifade edebilir
4) Türkiye'deki önemli enfeksiyon hastalıklarının tedavisi konusunda temel bilgiye sahip olur
5) Antimikrobiyal ilaçların etki mekanizması ve kullanımını sistematik olarak ifade edebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Özel konakta enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 Solunum yolu enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Cilt, yumuşak doku ve kemik-eklem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Kan dolaşımı enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Gastrointestinal enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Sürveyans ve antibiyotik yönetimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Genitoüriner sistem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Santral sinir sistemi enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Akut ve kronik hepatitler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Nozokomiyal enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 HIV ve AIDS Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Tüberküloz Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Bağışıklama Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar