DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Akılcı Antibiyotik Kullanımı * ECS   202 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
akıl ilaç kullanımının temel prensipleri, akut otit, sistit vb olgularda akılcı antibiyotik kullanımı
Dersin İçeriği
Uygulamalı Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akılcı İlaç Kullanımı kitap ve literatürleri gözden geçirir
2 Akılcı İlaç Kullanımında Eczacının Sorumlulukları kitap ve literatürleri gözden geçirir
3 Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitap ve literatürleri gözden geçirir
4 Akut Otitis Media Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
5 Akut Otitis Media Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
6 Akut Otitis Media Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
7 Sistit Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
8 Ara Sınav ders notları ve literatürleri gözden geçirir
9 Sistit Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
10 Sistit Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
11 Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
12 Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
13 Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
14 Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
15 Vaka Çalışması kitap ve literatürleri gözden geçirir
16-17 Final Sınavı ders ntu ve literatür gözden geçirirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar