DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etnobotanik ECS   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, geçmişten günümüze bitki-insan ilişkisinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu ders her türlü kullanılışı olan bitkileri özellikle halk arasında tıbbi kullanılışı olan ve yenen doğal bitkiler ve ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalar gibi konuları da yer kapsamaktadır.
Dersin İçeriği
Etbobotanik kavramı. Etnobotaniğin tarihçesi. Geçmişte ve günümüzde insan-bitki ilişkileri. İlk evcilleştirilen bitkiler. Halk arasında kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. Halk arasında kullanılan ekonomik, uyarıcı, zehirli bitkiler. Farklı kullanımı olan bitkiler. Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemi. Etnobotanikte aktar kültürü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etnobotanik biliminin tarihçesini öğrenir.
2) İnsan-bitki arasındaki ilişkisi içinde tıbbi kullanımı olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
3) Ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Ekonomik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Uyarıcı bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
6) Ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
7) Etnobotanikte fitoterapi, aromaterapi ve homeopati hakkında bilgi sahibi olur.
8) Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemini kavrar.
9) Farklı kullanımı olan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
10) Etnobotanik çalışmaların fitokimyasal çalışmalar açısından önemini kavrar.
11) Dioscoridesin Materia Medicasında kullanımı olan Akdeniz bitkileri hakkında bilgi sahibi olur.
12) Dünyada yapılan etnobotanik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etnobotaniğin tanımı, tarihsel gelişimi, Etnobotanik bilimi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Geçmişte ve günümüzde insan-bitki ilişkileri. İlk evcilleştirilen bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Etnobotanikte tıbbi kullanımı olan bitkiler. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Etnobotanikte fitoterapi, aromaterapi ve homeopati. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Etnobotanikte ekonomik bitkiler. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Etnobotanikte uyarıcı bitkiler. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Etnobotanikte zehirli bitkiler. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Yazılı Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Etnobotanikte farklı kullanımı olan bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkiyede yapılan etnobotanik çalışmalar. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Akdeniz bölgesindeki etnobotanik çalışmalara bakış. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Dioscoridesin Materia Medicasında kullanımı olan Akdeniz bitkileri. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Etnobotaniğin Eczacılık açısından önemi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Günümüzde yapılan etnobotanik çalışma yöntemleri. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Etnobotanik çalışmaların fitokimyasal çalışmalar açısından önemi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar