DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tezgah Üstü İlaçlar ECS   206 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, reçetesiz yaygın olarak kullanılan ilaçları tanımak ve ülkemizde ve dünyadaki tezgah üstü ilaçlar ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Reçetesiz ilaç Kullanımına genel bakış, Tezgah üstü ilaçların sınıflandırılması, ülkemizde ve dünyadaki tezgah üstü ilaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tezgah üstü ilaçlar hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
2) Tezgahüstü ilaçlarını listeler.
3) Tezgah Üstü ilaçlar ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri bilir.
4) Tezgahüstü ilaçların Dünya'daki durumunu değerlendirebilir.
5) ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki tezgah üstü ilaçların durumunu tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tezgah üstü ilaç tanımı; tezgah üstü ilaçların sınıflandırılması Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Avrupa'da Kullanılan Tezgah Üstü İlaçlar Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Amerika'da Kullanılan Tezgah Üstü İlaçlar Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Uzak Doğu'da Kullanılan Tezgah üstü ilaçlar Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Ülkemizde Kullanılan Tezgah üstü ilaçlara genel bakış Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Cilt üzerine uygulanan ürünler Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Ağrı, soğuk algınlığı ve ateş için kullanılan ürünler ve etkileşimleri Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Ağrı, soğuk algınlığı ve ateş için kullanılan ürünler ve etkileşimleri Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kilo kontrolü ve uykuya yardımcı ürünler Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Göz ve kulak için kullanılan ürünler Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kontraseptif ürünler Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Tezgah üstü ilaç risk grupları Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Tezgah Üstü ilaçların yarar-zarar İlişkisi Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Tekrar Kitap, güncel literatür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar