DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Farmakoloji ECF   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Farmakolojiiye giriş, ilaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorpsiyon, ilaçların uygulama yolları, ilaçların dağılımı, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların itrahı, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların arasındaki etkileşmeler, farmakogenetik,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakolojinin temel kavramlarını bilir.
2) Temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları öğrenir.
3) İlaçların etki mekanizmaları bilir.
4) İlaç reseptör ilişkisini bilir.
5) İlaçlar arasındaki etkileşimleri öğrenir.
6) İlaçların toksik tesirlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiiye Giriş Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
2 İlaçların Biyolojik Membranlardan Geçişi ve Absorpsiyon Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 İlaçların Uygulama Yolları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 İlaçların Dağılımı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 İlaçların Biyotransformasyonu Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav
9 İlaçların Etki Mekanizmaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Reseptörler ve İlaç-Reseptör İlişkisi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İlaçların Arasındaki Etkileşmeler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Farmakogenetik Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisinde Temel İlkeler- Final Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar