DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Patoloji ECF   219 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arbil AÇIKALIN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARBİL AÇIKALIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFİLİZ GÖNLÜŞEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MELEK ERGİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FİGEN DORAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SUZAN ZORLUDEMİR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ŞEYDA ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSUN HATİCE UĞUZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEMİNE KILIÇ BAĞIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Patolojinin temel kavramlarının ve deyimlerinin öğretilmesi, klinik eczacılıkta karşılaşılabilecek vaka ve hastalıkların patolojik sonuçları hakkında temel bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Patolojinin tanımlamasını, temel terminoloji ve temellerini öğretmek. Lezyonların oluş biçimlerini ve morfolojilerini açıklayabilmek. Tanıda kullanılan yöntemleri belirlemek ve açıklamak. Patolojiyi öğrencinin klinik eczacılıkta yararlanabileceği düzeyde temel yönleriyle ele almak ve bunu geliştirmek için spesifik hastalıkları ana hatlarıyla anlatmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudundaki çeşitli hastalıkları klinik ve histopatolojik yönden inceleyebilme.
2) Patolojik makroskopi ve mikroskopi hakkında bilgi edinme.
3) Doğru tanıya varabilme ve sonuçta uygun tedavileri uygulayabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Patolojiye giriş, hücre zedelenmesi tipleri, hücre zedelenmesi nedenleri, sıvı elektrolit dengesi, ödem patogenezi ve patolojisi , konjesyon, hiperemi, hemoraji patogenezi ve patolojisi, hücre içi ve hücrelerarası madde birikimleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Nekroz ve apoptozis iltihap tanımı ve sınıflandırması, iltihapta kimyasal mediatörler, akut iltihap, kronik iltihap, rejenerasyon, bağ dokusu ile onarım, yara iyileşmesi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 İmmun yetmezlikler patolojisi, büyüme ve gelişim bozuklukları patolojisi, temel immün reaksiyonlar ve doku hasarı patolojisi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Amiloidozis, neoplaziye giriş, genel bilgiler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Radyasyon patolojisi, çevre ve kanser Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 Fiziksel karsinogenezis, viral karsinogenezis Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Tümör biyolojisi ve metastaz, rejenerasyon, reperasyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Endokrin hastalıklar, pankreas, böbrek üstü bezi patolojileri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Genetik ve pediatrik bozukluklar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Merkezi sinir sistemi hastalıkları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Periferik sinir sistemi hastalıkları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 Dermatolojik patolojiler, kemik, eklem, yumuşak doku hastalıkları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Alt ve üst solunum yolları patolojileri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Final Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar