DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya Laboratuvarı I ECF   110 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalitatif olarak anyon ve katyonların analizleri ilgili temel prensiplerin öğrenilerek uygulanma yeteneğinin kazanılması . Kantitatif analiz yöntemlerinden volumetrii ve gravimetri
Dersin İçeriği
Analitik Kimya 1 uygulama dersinin içeriği katyonları ve anyonların sistematik olarak kalitatif analizleri, klasik kantitatif analiz yöntemlerden volumetri ve gravimetrinin uygulamalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal Analiz Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur.
2) Yarı Mikro Kalitatif Analizde Kullanılan İşlemlerin Prensiplerini Öğrenir ve Kullanma Becerisine Sahip Olur.
3) Verilen Bilinmeyen Bir Numunede Katyonların ve Anyonların Nasıl Sistematik Olarak Gruplara Ayrılacağını Bilir ve Uygular.
4) Birinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
5) İkinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
6) Üçüncü grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
7) Dördüncü grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
8) Beşinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
9) Kalitatif Analizde Katyon ve Anyonların Tanınma Reaksiyonlarını Öğrenir.
10) Analitik Kimya I dersinde Öğrendiği Çözünürlük, Çözünürlük Çarpımı gibi Kavramların .Uygulamada Nasıl Kullanıldığını Öğrenir.
11) Analitik Kimya I Dersinde Öğrendiği Temel Hesaplamaları Kullanarak Kullanılan Reaktiflerin Nasıl Hazırlandığını Öğrenir.
12) Klasik Kantitatif Analiz Yöntemleri Hakkında Öğrendiği Teorik Bilgiler Çerçevesinde Hesaplamalar Yapar.
13) Klasik Kantitatif Analiz Yöntemlerinin Uygulamayarak Verilen Numunelerdeki Asit, Baz, Etken Madde Miktarlarını Bulur.
14) Primer standartla ayarlama işlemini uygular.
15) Elde ettiği nicel sonuçlarının anlamlılığını grup olarak değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Laboratuvar Tanıtımı ve Laboratuvarda Kullanılan Teknikler Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
2 I. Grup Katyonların Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
3 II. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
4 III. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
5 IV. ve V. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
6 I. Grup ve II. Grup Anyonların Kalitatif Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
7 III., IV. ve V. Grup Anyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
8 Ara Sınav
9 Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
10 Zayıf Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
11 Karmaşık- Asit Baz Sistemlerinin Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
12 Kompleks Oluşum Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
13 İndirgenme-Yükseltgenme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
14 Çöktürme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
15 Gravimetrik Analiz Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1) Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya I Laboratuvar Föyü
Diğer Kaynaklar
1) Harris D.C., Nicel Kimyasal Analiz, Çeviri Editörü : Ali Rehber TÜRKER, 8. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara(2015).
2)Gündüz T. Yarı Mikro Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Sekizinci Baskı, Gazi Kitabevi(2004).