DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya Laboratuvarı I ECF   110 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalitatif olarak anyon ve katyonların analizleri ilgili temel prensiplerin öğrenilerek uygulanma yeteneğinin kazanılması . Kantitatif analiz yöntemlerinden volumetrii ve gravimetri
Dersin İçeriği
Analitik Kimya 1 uygulama dersinin içeriği katyonları ve anyonların sistematik olarak kalitatif analizleri, klasik kantitatif analiz yöntemlerden volumetri ve gravimetrinin uygulamalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal Analiz Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur.
2) Yarı Mikro Kalitatif Analizde Kullanılan İşlemlerin Prensiplerini Öğrenir ve Kullanma Becerisine Sahip Olur.
3) Verilen Bilinmeyen Bir Numunede Katyonların ve Anyonların Nasıl Sistematik Olarak Gruplara Ayrılacağını Bilir ve Uygular.
4) Birinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
5) İkinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
6) Üçüncü grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
7) Dördüncü grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
8) Beşinci grup katyonların tanınma testlerini bilir ve kalitatif analizi uygular
9) Kalitatif Analizde Katyon ve Anyonların Tanınma Reaksiyonlarını Öğrenir.
10) Analitik Kimya I dersinde Öğrendiği Çözünürlük, Çözünürlük Çarpımı gibi Kavramların .Uygulamada Nasıl Kullanıldığını Öğrenir.
11) Analitik Kimya I Dersinde Öğrendiği Temel Hesaplamaları Kullanarak Kullanılan Reaktiflerin Nasıl Hazırlandığını Öğrenir.
12) Klasik Kantitatif Analiz Yöntemleri Hakkında Öğrendiği Teorik Bilgiler Çerçevesinde Hesaplamalar Yapar.
13) Klasik Kantitatif Analiz Yöntemlerinin Uygulamayarak Verilen Numunelerdeki Asit, Baz, Etken Madde Miktarlarını Bulur.
14) Primer standartla ayarlama işlemini uygular.
15) Elde ettiği nicel sonuçlarının anlamlılığını grup olarak değerlendirir.