DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik - Biyoistatistik ECF   115 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÜNAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması ve eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Veri tipleri ve sunumu, veri tiplerine göre özetleme ölçütleri, hipotez testleri, t-testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon, ki kare testi, göreceli risk, odds oranı ve tedavi için gerekli örneklem büyüklüğü, parametrik olmayan testler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılık alanında literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp, eleştirel olarak yorumlayabilir.
2) Temel istatistik bilgisi ile araştırmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında katkıda bulunabilir.
3) Alanında yayınlanmış olan makalelerde kullanılan tablo ve grafikleri anlayıp, yorumlayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Tipleri ve veri sunumu Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Aralık ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Aralık ölçekli veriler - Normal dağılım, Standart hata ve güven aralığı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Aralık ölçekli veriler - Hipotez testleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Aralık ölçekli veriler - İstatistiksel anlamlılık, Kliniksel anlamlılık Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav
9 Aralık ölçekli veriler - Bağımlı gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
10 Aralık ölçekli veriler - ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Aralık ölçekli veriler - Korelasyon ve regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 İsimsel ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler, Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 İsimsel ölçekli veriler - Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 İsimsel ölçekli veriler - RR, OR ve NNT Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 Sıralı ölçekli veriler - Dönüşüm ve parametrik olmayan testler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar