DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Tipleri ve veri sunumu Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Aralık ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Aralık ölçekli veriler - Normal dağılım, Standart hata ve güven aralığı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Aralık ölçekli veriler - Hipotez testleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Aralık ölçekli veriler - İstatistiksel anlamlılık, Kliniksel anlamlılık Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav
9 Aralık ölçekli veriler - Bağımlı gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
10 Aralık ölçekli veriler - ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Aralık ölçekli veriler - Korelasyon ve regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 İsimsel ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler, Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 İsimsel ölçekli veriler - Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 İsimsel ölçekli veriler - RR, OR ve NNT Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 Sıralı ölçekli veriler - Dönüşüm ve parametrik olmayan testler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar