DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik - Biyoistatistik ECF   115 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÜNAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması ve eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Veri tipleri ve sunumu, veri tiplerine göre özetleme ölçütleri, hipotez testleri, t-testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon, ki kare testi, göreceli risk, odds oranı ve tedavi için gerekli örneklem büyüklüğü, parametrik olmayan testler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılık alanında literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp, eleştirel olarak yorumlayabilir.
2) Temel istatistik bilgisi ile araştırmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında katkıda bulunabilir.
3) Alanında yayınlanmış olan makalelerde kullanılan tablo ve grafikleri anlayıp, yorumlayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)