DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, bitkisel dokulardan kesit alma, yüzeysel ve enine kesit, mikroskop kullanımı, bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular, Allium cepa türünde doku halinde hücrenin incelenmesi, Gossypium hirsutum türünde selüloz incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Nişasta incelemesi, Solanum tuberosum, Triticum vulgare, Oryza sativa, Zea mays türlerinde nişasta yapılarının mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Mycophyta, Eumycetes (Gerçek Mantarlar), Ascomycetes (Askuslu Mantarlar): Saccharomycetaceae (Maya Mantarları), Aspergillaceae (Yeşil Küf Mantarları), Clavicipitaceae (Ergo Alkaloitlerini Taşıyanlar) Basidiomycetes (Bazidiyumlu Mantarlar): Agaricaceae (Şapkalı Mantarlar), tıbbi kullanımı olan ve gıda olarak kullanılan makro mantarların uygulamalı olarak incelenmesi; Pteridophyta (Eğreltiler), Equisetaceae, Equisetum telmatei türünün uygulamalı olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Gymnospermae (Açık Tohumlular): Taxaceae, Pinaceae: Pinus nigra, Pinus halepensis türlerinin morfolojik olarak incelenmesi, Pinus nigra yaprak enine kesitinde salgı kanalının mikroskop altında incelenmesi.Cedrus libani, Abies cilicica türlerinin morfolojik olarak incelenmesi, Cupressaceae: Cupressus sempervirens türünün morfolojik olarak incelenmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Angiospermae (Kapalı tohumlular): monokotiledonlar (Tek çenekliler): Liliaceae, Amaryllidaceae: Narcissus tazetta türünün morfolojik olarak incelenmesi, Iridaceae: Galanthus nivalis, Iris pseudoacorus, Freesia refracta türlerinin morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Kök İncelemesi, toprak altı ve toprak üstü metamorfozları, kristaller, Allium cepa soğan kabuğunda prizmatik kristallerin incelenmesi, Alliaceae: Allium rotundum morfolojik olarak olarak incelenmesi, Asparagaceae: Hyacinthus orientalis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Poaceae. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Dikotil çiçek incelemesi, Ranunculaceae: Ranunculus ficaria türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, nektaryumun mikroskop altında incelenmesi, Fagaceae: Quercus macrolepis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Moraceae: Ficus carica türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, meyve sapı enine kesitinde druz kristallerinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Yaprak incelemesi, Lauraceae: Laurus nobilis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, yaprak enine kesitinde uçucu yağ hücresinin mikroskop altında incelenmesi, Papaveraceae: Papaver rhoeas türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Brassicaceae: Sinapis arvensis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Myrtaceae: Eucalyptus camaldulensis türünün erken ve geç dönem yaprak incelenmesi, yaprak enine kesitinde amfistomatik yaprak tipinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Meyve incelemesi, Rosaceae: Rosa damascena türünün morfolojik olarak incelenmesi, Fabaceae: Ceratonia siliqua türünün meyve ve yaprak tipinin morfolojik olarak incelenmesi, Robinia pseudoacacia türünün çiçek yapısının morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Malvaceae: Malva sylvestris türünün morfolojik olarak incelenmesi, Apiaceae: Tordylium apulum türünün çiçek ve meyve yapısının morfolojik olarak incelenmesi, Foeniculum vulgare türünün meyve enine kesitinde salgı kanallarının mikroskop altında incelenmesi, Lamiaceae: Salvia sp. türünün morfolojik olarak incelenmesi, yaprak yüzeysel kesitinde salgı tüylerinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Scrophulariaceae, Solanacae: Datura stromonium türünün morfolojik olarak incelenmesi, Nicotiana tabacum yaprak enine kesitinde Solanaceae tipi salgı tüyünü mikroskop altında incelenmesi, Asteraceae: Achillea millefolium türünün morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Bitki teşhisi, Türkiye florasının incelenmesi, bitki teşhis anahtarlarının incelenmesi, herbaryum örneklerinin incelenmesi ve familya ve tür teşhisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Doğadan bitki toplama (arazi çalışması), tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesindeki örneklerin incelenmesi, kampüs içerisinde arazi çalışmasının yapılması. Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Doğadan bitki toplama (arazi çalışması), tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesindeki örneklerin incelenmesi, kampüs içerisinde arazi çalışmasının yapılması. Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar