DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spektrokimyasal Analiz Yöntemleri ECS   210 4 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spektroskopik yöntemleri hakkında teorik bilgi edinmeleri ve bu bilgiler ışığında bu yöntemleri uygulama becerisi kazanmları
Dersin İçeriği
Spektroskopik Analizin Prensipler , Spektroskopik Yöntemler ve Uygulama Alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spektroskopik Analiz Yöntemlerini Öğrenir
2) İlaç analizlerinde yaygın kullanılan Spektroskopik Yöntemlerini Öğrenir
3) UV-Vis Spektroskopinin uygulamalarını gerçekleştirir.
4) Atomik Spektroskopinin uygulamalarını gerçekleştirir.
5) Spektroskopik Analiz Yönteminden Elde Ettiği Analiz Sonuçlarını Nasıl Hesaplayacağını Öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopik Analizde Temel Kavramlar Konuyla ilgili güncel literatür taraması
2 Optik Spektroskopide Kullanılan Cihaz Bileşenleri Konuyla ilgili güncel literatür taraması
3 Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
4 İlaç Analizlerinde Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
5 Moleküler Floresans Spektroskopisi ve Uygulamalar Konuyla ilgili güncel literatür taraması
6 Atomik Absorpsiyon Spektroskopi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
7 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisinin Uygulamaları Konuyla ilgili güncel literatür taraması
8 Ara Sınav
9 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
10 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
11 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
12 İlaç AnalizlerindeAtomik/ Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
13 Elde edilen Sonuçlara Yönelik Hesaplamaların Yapılması Konuyla ilgili güncel literatür taraması
14 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sunumları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
15 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sunumları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar