DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopik Analizde Temel Kavramlar Konuyla ilgili güncel literatür taraması
2 Optik Spektroskopide Kullanılan Cihaz Bileşenleri Konuyla ilgili güncel literatür taraması
3 Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
4 İlaç Analizlerinde Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
5 Moleküler Floresans Spektroskopisi ve Uygulamalar Konuyla ilgili güncel literatür taraması
6 Atomik Absorpsiyon Spektroskopi Konuyla ilgili güncel literatür taraması
7 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisinin Uygulamaları Konuyla ilgili güncel literatür taraması
8 Ara Sınav
9 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
10 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
11 İlaç Analizlerinde Atomik/Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
12 İlaç AnalizlerindeAtomik/ Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Çalışmaları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
13 Elde edilen Sonuçlara Yönelik Hesaplamaların Yapılması Konuyla ilgili güncel literatür taraması
14 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sunumları-1 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
15 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sunumları-2 Konuyla ilgili güncel literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar